Keel ja Kirjandus

 Kõik aastakäigud

2010

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8-9

 

10

 

11

 

12

2010

 

 SISUKORD

 2010, nr. 11

CONTENTS

Margit Langemets, Mai Tiits, Tiia Valdre, Piret Voll. In spe: üheköiteline eesti keele sõnaraamat * PDF
Ivo Heinloo. Tallinna-temaatika stalinismiaja Eesti NSV kirjanduses * PDF
Katrin Tsepelina, Kaarel Veskis. Paralleelkorpuspõhine tõlkeabisüsteem Internetis * PDF

SÕNA
Marja Kallasmaa. Manija * PDF

PÄEVATEEMA
Joel Sang. Raha ja luule * PDF

RAAMATUID * PDF
Johanna Ross. Vanemate daamide vestlust pealt kuulates * PDF
Jaak Urmet. Ameeriklase seiklused Eesti NSV-s * PDF
Heikki Paunonen. Soome ja eesti keel kõrvuti * PDF
Enn Ernits. Väärt lugemisvara vadja muistendite ja muinasjuttude näol * PDF

RINGVAADE * PDF
Annika Hussar. Emakeele Seltsis * PDF
Krista Ojasaar. Nullindate kirjandus ja kriitika: kas tõesti 0:0? Nüpli XVII kirjanduse kevadkool * PDF
Lühikroonika * PDF

Peeter Olesk. Siinpool unustuse jõge. Heldur Niitu meeles pidades * PDF

Margit Langemets, Mai Tiits, Tiia Valdre, Piret Voll. A Prospective Monolingual Estonian Dictionary * PDF
Ivo Heinloo. Tallinn in the Lterature of the Stalinist Estonian SSR * PDF
Katrin Tsepelina, Kaarel Veskis. An Online Parallel Concordancer Usable as a Translation Tool * PDF

WORDS
Marja Kallasmaa. Manija * PDF

FOCUS
Joel Sang. Money and Poetry * PDF

BOOKS * PDF
Johanna Ross. Overhearing Some Elderly Ladies' Conversation (Maie Kalda. Debora ja vennad. Tallinn­Tartu, 2010) * PDF
Jaak Urmet. An American's Adventures in the Estonian SSR (Hellar Grabbi. Seitse retke isamaale. Mälestuslikud esseed. Tartu, 2010) * PDF
Heikki Paunonen. Finnish and Estonian Viewed Side by Side (Hannu Remes. Muodot kontrastissa. Suomen ja viron vertailevaa taivutusmorfologiaa. Acta Universitatis Ouluensis B. Humaniora 90. Oulu, 2009) * PDF
Enn Ernits. Good Reading: Votic Tales and Legends (Предания и сказки водского народа. Vad'd'aa rahvaa jutud ja kaazgad. Cоставитель и автор вступительного раздела О. И. Конькова. Академическая научно-популярная сeрия „Фольклор коренных народов Ленинградской области”. Санкт-Петербург, 2009) * PDF

REVIEW * PDF * PDF

 

2010

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8-9

 

10

 

11

 

12

2010

Keel ja Kirjandus

 Toimetus

 Kõik aastakäigud