Keel ja Kirjandus

 

2011

2011

 

 SISUKORD

 2011, nr. 7

CONTENTS

Mardi Valgemäe. Vetelpäästja Vetemaa * PDF
Antoine Chalvin.
Johannes Aaviku keeleliste uuenduste levik * PDF
Pille Penjam.
Eesti kirjakeele subjektilised ja adessiivadverbiaaliga tarvitsema-konstruktsioonid * PDF
Linnar Priimägi.
Motiiv – narratiiv – sümbol – tekst. Teesid motiivianalüüsist * PDF

SÕNA
Udo Uibo. Etümoloogilisi märkmeid (XI). Suvejuttu er-liitsõnadest * PDF

MISTSELLE
Ago Künnap. Uurali algkeele uusim ideestik populatsioonigeneetika andmete valguses * PDF

RAAMATUID * PDF
Arno Oja. Äratundmisi saba jälgides * PDF
Ott Puumeister. Märgiteaduslikud mitte-memuaarid * PDF
Sven-Erik Soosaar. Ungari keele tõus eestlaste jaoks suurkeelte hulka * PDF

RINGVAADE * PDF
Esta Prangel. Wiedemanni keeleauhinna keelepäev * PDF
Jüri Viikberg, Annika Kilgi, Jaanus Vaiksoo. Tallinna Ülikooli magistreid 2010 * PDF
Lühikroonika * PDF
Anne Valmas. Endel Annus (16. II 1915–25. V 2011) * PDF

Mardi Valgemäe. Vetemaa’s Water Wings * PDF
Antoine Chalvin. Diffusion of Linguistic Innovations Suggested by Johannes Aavik * PDF
Pille Penjam. Tarvitsema-Constructions with Subject or Adessive Adverbial in Written Estonian * PDF
Linnar Priimägi. Motif – Narrative – Symbol – Text. Theses on Motif Analysis
* PDF

WORDS
Udo Uibo. Etymological Notes (XI). Compounds on -er- * PDF

MISCELLANEA
Ago Künnap. The Proto-Uralic Issue in View of Population Genetics * PDF

BOOKS * PDF
Arno Oja. On the Trail of the Human Tail (Kius olla julge. Luuletajad luulest. Koostanud Igor Kotjuh. Tallinn, 2011) * PDF
Ott Puumeister. Semiotic Non-Memoirs (Jalutuskäigud Lotmaniga. Koostanud Mihhail Lotman. Tallinn, 2010) * PDF
Sven-Erik Soosaar. Hungarian – Now Another Language Estonians Should Look up to (Ungari-eesti sõnaraamat. Magyar-észt szótár. Peatoimetajad Tõnu Seilenthal, Anu Nurk. Koostajad Anu Kippasto, Anu Nurk, Tõnu Seilenthal. Tallinn, 2010) * PDF

REVIEW * PDF

 

Keel ja Kirjandus

 Toimetus