Keel ja Kirjandus

 Kõik aastakäigud

2008

1-2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2008

 

 SISUKORD

 2008, nr. 3

CONTENTS

Juhani Salokannel. Elust ja elulookirjutusest. Jaan Krossi "Paigallend" * PDF
Juhan Kreem, Liina Lukas. "Romeo ja Julia" Liivimaa moodi? Barbara von Tiesenhauseni legend: ajalooline tagapõhi ja kirjanduslikud variatsioonid * PDF
Katrin Mandra. Deontiline modaalsus poliitikute arvamusartiklites * PDF
Maarja Hollo. Olemise ebakõlad. Kaks eksiili * PDF

RAAMATUID
Ülo Tonts. Jälle teateid ajajõe tagant: A. H. Tammsaare ja Bernhard Linde * PDF

Sirje Olesk. Kultuuriseltsi poliitiline ajalugu * PDF
Madis Arukask. Väitekiri inimesest, tema räägitavatest juttudest ja mõttemaailmast * PDF
Riho Grünthal. Väitekiri võru kirjakeele sõnamuutmissüsteemist * PDF

RINGVAADE * PDF
Karl Pajusalu. Tiit-Rein Viitso 70 * PDF
Maarika Traat. Eesti keele keeletehnoloogiline tugi (2006–2010) * PDF
Lühikroonika * PDF

Anne Lill. Lalla Gross (3. III 1912–4. II 2008) * PDF

Juhani Salokannel. Of Life and Biography: "Treading Air" by Jaan Kross * PDF
Juhan Kreem, Liina Lukas. "Romeo and Juliet", the Livonian Way? Historical Background and Literary Variations of the Legend of Barbara von Tiesenhausen * PDF
Katrin Mandra. Deontic Modality in Opinion Articles by Politicians * PDF

Maarja Hollo. Dissonances of Being. Two Exiles * PDF

BOOKS
Ülo Tonts. Some More News from across the River of Time: A. H. Tammsaare and Bernhard Linde (Bernhard Linde. A. H. Tammsaare oma elu tões ja õiguses. Isiklike mälestuste, kirjade ja dokumentide põhjal. Tartu, 2007) * PDF

Sirje Olesk. Political History of a Cultural Society (Heikki Rausmaa. Tuglaksen tuli palaa. Tuglas-seuran ja suomalais-virolaisten suhteiden historiaa. Helsinki, 2007) * PDF
Madis Arukask. Dissertation on Man, His Stories and His Ideology (Merili Metsvahi. Indiviid, mälu ja loovus: Ksenia Müürsepa mõttemaailm folkloristi pilgu läbi. Tartu, 2007) * PDF
Riho Grünthal. Dissertation on Inflection in Standard Võru (Sulev Iva. Võru kirjakeele sõnamuutmissüsteem. Tartu, 2007) * PDF

REVIEW * PDF * PDF

 

2008

1-2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2008

Keel ja Kirjandus

 Toimetus

 Kõik aastakäigud