Keel ja Kirjandus

 

2010

2010

 

 SISUKORD

 2010, nr. 12

CONTENTS

Mare Kalda. Eduelamuse ootel. Naer aardejuttudes ja jutustamise saateks * PDF
Madis Jürviste. Õigekeelsussõnaraamatu retseptsioonist * PDF
Anneli Mihkelev. Läti kirjandus Eestis 1920.–1930. aastatel * PDF

SÕNA
Udo Uibo. Etümoloogilisi märkmeid (XI). Saksa au vasted laensõnades * PDF

PÄEVATEEMA
Priit Kruus. Noored ja kirjandus * PDF

RAAMATUID * PDF
Kristiina Ross. Luksusasi * PDF
Veronika Kivisilla. Mats Traadi ajaloopanoraamid * PDF
Ülo Tedre. Teos ühest erilisest raamatukogust * PDF
Klaus Laalo. Eesti keele tüpoloogia kogumik * PDF

RINGVAADE * PDF
Annika Hussar. XLIII J. V. Veski päev * PDF
Aleksei Vdovin. Puškini ajastu ja vene kirjanduse kaanon * PDF
Lühikroonika * PDF

Mare Kalda. Expecting a Fortune: Laughter in Treasure Tales * PDF
Madis Jürviste. On the Reception of Two Estonian Language Planning Dictionaries, ÕS 1999 and ÕS 2006 * PDF
Anneli Mihkelev. Latvian literature in Estonia during the 1920s and 1930s * PDF

WORDS
Udo Uibo. Etymological Notes (XI). Equivalents of the German Diphthong au in Estonian Loanwords * PDF

FOCUS
Priit Kruus. Youth and Literature * PDF

BOOKS * PDF
Kristiina Ross. A Piece of Luxury (Georg Müller. Jutluseraamat. Koostanud Külli Habicht, Valve-Liivi Kingisepp, Jaak Peebo, Külli Prillop. Toimetanud Külli Habicht, Kai Tafenau, Siiri Ombler. Tartu, 2007) * PDF
Veronika Kivisilla. The Historical Panoramas by Mats Traat (Mats Traat. Tule rüütamine. Tallinn, 2010) * PDF
Ülo Tedre. A Book on a Special Library (Varamu lummuses. Eesti rahvuslik arhiivraamatukogu 100. Koostaja Merike Kiipus, toimetaja Kanni Labi. Tartu, 2009) * PDF
Klaus Laalo. Studies on Estonian Typology (Estonian in typological perspective. Editor: Helle Metslang. Berlin, 2009) * PDF

REVIEW * PDF

 

Keel ja Kirjandus

 Toimetus