2011

2011

1 2 3 4 5 6 7 8-9 10 11 12

 

 SISUKORD

 2011, nr. 12

CONTENTS

Hasso Krull. Kalevipoja mõõk pärimuslikul maastikul. Faehlmanni müstifikatsioon ja romantiline historism * PDF
Anni Jürine. Vormierinevused tähenduserinevuse ilminguna. Kaassõnaühendite grammatiseerumine konstruktsioonides * PDF
Lauri Pilter. Rein Sepa võõrkeelse luule omapärast * PDF

SÕNA
Udo Uibo. Etümoloogilisi märkmeid (XIII). Kaks hõimusisest sõnalaenu * PDF

PÄEVATEEMA
Joel Sang. Nomen est nomen * PDF

RAAMATUID * PDF
Veronika Kivisilla. Koolnud kõnelevad ja kõnetavad kolmandat korda * PDF
Külliki Kuusk. Bibliograafia teel biograafiaks * PDF
Taive Särg. Ingrid Rüütel hooldamas regiviiside tihnikut: emantsipatsioon eestipäraselt * PDF
Ülo Tedre. Rahvakalendri kogumikust * PDF
Enn Ernits. Mahukas kolmikülevaade Ingerimaa rahvastest * PDF

RINGVAADE * PDF
Mart Rannut. Doktoriväitekiri Eesti ja Kataloonia keelepoliitikast * PDF
Killu Paldrok. Emakeele Seltsis * PDF
Killu Paldrok. XLIV J. V. Veski päev * PDF
Lühikroonika * PDF

Hasso Krull. Kalevipoeg’s Sword in the Landscape of Oral Tradition * PDF
Anni Jürine. Change in Form as a Manifestation of Change in Meaning: Grammaticalization of Estonian Adpositional Phrases * PDF
Lauri Pilter. On Rein Sepp’s Poetry * PDF

WORD
Udo Uibo. Etymological Notes (XIII). Two Lexical Borrowings from Cognate Finnic Languages * PDF

FOCUS
Joel Sang. Nomen est nomen * PDF

BOOKS * PDF
Veronika Kivisilla. The Dead Talking to Us for a Third Time (Mats Traat. Vastsed Harala elulood. Tallinn, 2011) * PDF
Külliki Kuusk. A Bibliography with the Makings of a Biography (Uku Masing 100. Bibliograafia 1923– 2009. Tartu, 2010) * PDF
Taive Särg. Ingrid Rüütel Taking Care of the Thicket of Runo Melodies: an Estonian Story of Emancipation (Ingrid Rüütel. Muutudes endaks jääda. Valik meenutusi, artikleid, uurimusi. Tallinn, 2010) * PDF
Ülo Tedre. A Collection of Articles on the Estonian Folk Calendar (Mall Hiiemäe. Pühad ja argised ajad rahvakalendris. Tallinn, 2010) * PDF
Enn Ernits. A Triple Survey of the Peoples of Ingermanland (О. И. Конькова. Водь. Очерки истории и культуры. Санкт-Петербург, 2009; О. И. Конькова. Ижора. Очерки истории и культуры. Санкт-Петербург, 2009; О. И. Конькова, В. А. Кокко. Ингерманландские финны. Очерки истории и культуры. Санкт-Петербург, 2009) * PDF

REVIEW * PDF

 

 

 Toimetus