Keel ja Kirjandus

2009

2009

 

 SISUKORD

 2009, nr. 1

CONTENTS

Piret Voll. Seletussõnaraamat valmis, varsti ka parandatud ja täiendatud * PDF
Kairit Kaur. Baltisaksa naiste juhuluulest XVII sajandi keskpaigast XVIII sajandi lõpuni * PDF
Leelo Keevallik. Üldküsimuse lihtvastuste funktsioonid * PDF

PUBLIKATSIOONE
Ülo Tonts. Ilmar Talve oma romaanist "Maapagu" * PDF

RAAMATUID * PDF
Peeter Helme. Ilmar Talve isiklik ja üldine Eesti * PDF
Lembit Vaba. Eesti-läti uurijate ühiskogumik – teretulnud algatus * PDF
Ülo Tedre. Rahvaluulet koduloos * PDF

RINGVAADE * PDF
Mariko Faster, Evar Saar. 23. nimeuurijate kongress Torontos * PDF
Lea Pild. Kriitika ja kirjandusteadus vene emigrantide kultuuris * PDF
Annika Kilgi. Emakeele Seltsi üliõpilaskonverents 2008 * PDF
Lühikroonika * PDF

Ago Künnap. Paul Alvre 3. I 1921–18. XI 2008 * PDF

Piret Voll. The Defining Dictionary is Finished, Soon Also Revised, Updated and Expanded * PDF
Kairit Kaur. On the Occasional Poetry of Baltic German Ladies of the Mid-17th to the Late 18th Century * PDF

Leelo Keevallik. The Functions of Simple Answers to Estonian Yes-No Questions * PDF

PUBLICATIONS
Ülo Tonts. Ilmar Talve on His Novel Maapagu ("Exile") * PDF

BOOKS * PDF
Peeter Helme. The Estonia of Ilmar Talve. Some Personal and General Aspects (Ilmar Talve. Vanem ja noorem Eesti. Tartu, 2008) * PDF
Lembit Vaba. A Joint Compendium by Estonian and Latvian Scholars – a Welcome Initiative (Common Roots of the Latvian and Estonian Literary Languages. Kristiina Ross, Pēteris Vanags (eds.). Frankfurt am Main, 2008) * PDF
Ülo Tedre. Folklore in Local Studies (Jüri Kuldkeppi mälestusvihikud. Tallinn, 2007; Õlemä elon. Lugusid Kodavere murrakus. Koostaja Eevi Treial. Ranna, 2006; Põlvess põlve. Toimetaja Eevi Treial. [Kodavere,] 2007) * PDF

REVIEW * PDF * PDF

 

 

Keel ja Kirjandus

 Toimetus