Keel ja Kirjandus

 

2007

2007

 

 SISUKORD

 2007, nr. 11

INHALT

Raimo Raag. Valter Tauli elust ja keelelisest tegevusest * Resümee * PDF
Cornelius Hasselblatt. 1905. aasta eesti romaanis * Resümee * PDF

Tiit-Rein Viitso. Nn vaegomadussõna ja selle taust * Resümee * PDF
Elo-Hanna Seljamaa. Täiustatud tõde ehk Walter Andersoni rahvajuttude enesekontrolli seadus * Resümee * PDF
Enn Ernits. Taas vere-lõpulistest kohanimedest * Resümee * PDF

RAAMATUID
Mart Velsker. Kohtumised "teisega" * PDF

Ülo Tedre. Ärkamisaegse suurmehe elulugu järelärkamisaegses sõnastuses * PDF
Maimu Berg. "Ka raamat on algallikas" * PDF
Lembit Vaba. Isevärki sõnaraamat – sõnamu * PDF

RINGVAADE
Terje Potter. XL J. V. Veski päev * PDF

Anastassia Zabrodskaja. Üleilmselt pragmaatikast * PDF
Karin Kiisk. Eestlaste kultuuripärand võõrsil * PDF
Lühikroonika * PDF

SUMMARIA * PDF

Kaanel: Marje Üksine. Illustratsioon Kersti Merilaasi luulekogu "Antud ja võetud" venekeelsele väljaandele (1983).

Raimo Raag. Valter Tauli – sein Leben und sprachwissenschaftliches Schaffen * Summary * PDF
Cornelius Hasselblatt. Das Jahr 1905 im estnischen Roman * Summary * PDF

Tiit-Rein Viitso. Ein so genanntes unvollkommenes Adjektiv und sein Hintergrund * Summary * PDF
Elo-Hanna Seljamaa. Vervollkommnete Wahrheit oder das Gesetz der Selbstkontrolle der Volkserzählungen von Walter Anderson * Summary * PDF
Enn Ernits. Noch einmal über Ortsnamen auf -vere * Summary * PDF

REZENSIONEN
Mart Velsker. Treffen mit "anderen" (Mehis Heinsaar. Rändaja õnn. Tallinn, 2007) * PDF

Ülo Tedre. Über das Leben einer großen Persönlichkeit aus der Epoche des nationalen Erwachens in einer nachzeitlichen Fassung (Aleksander Mohrfeldt. Jakob Hurda elu ja töö. Ajajõe tagant. Tartu, 2007) * PDF
Maimu Berg. "Auch ein Buch kann eine Urquelle sein" (Mall Jõgi. Kõnelesid. Jutuajamisi kirjarahva ja teadlastega aastatest 1979–2006. Tallinn, 2007) * PDF
Lembit Vaba. Ein sonderbares Wörterbuch (Janīna Kursīte. Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu VĀRDENE. Rīga, 2007) * PDF

RUNDSCHAU * PDF
SUMMARIA * PDF

 

Keel ja Kirjandus

 Toimetus