2011

2011

 

 SISUKORD

 2011, nr. 4

CONTENTS

Pille-Riin Larm. Ühest eesti kirjanduslugude painavast mõistest: epigonism * PDF
Arvi Tavast. Eesti oskussõnastikud 2001–2010 * PDF
Andres Bereczki. Eesti kirjandus ungari keeles * PDF
Riho Saard. Lunastuse teema A. H. Tammsaare romaanis "Põrgupõhja uus Vanapagan" * PDF

RAAMATUID * PDF
Rein Raud. Hea algus * PDF
Hando Runnel. Klassikute lahkumisest * PDF
Ilmar Vene. Tõsimeelselt identiteedist * PDF
Joel Sang. Välis-Eesti hindamisraamat * PDF

RINGVAADE * PDF
Ave Tupits. Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kogumiskonverents * PDF
Mare Valge, Annika Hussar. Emakeele Seltsis * PDF

Helen Kõrgesaar, Miina Norvik. Kuues muutuva keele päev * PDF
Külli Habicht, Kai Tafenau. Uudiseid vana kirjakeele uurijate töömailt * PDF
Lühikroonika * PDF

Pille-Riin Larm. Epigonism ­ an Obsession of Estonian Literary Histories * PDF
Arvi Tavast. Estonian LSP Dictionaries 2001–2010 * PDF
Andres Bereczki. Estonian Literature in Hungarian Translation * PDF
Riho Saard. The Theme of Redemption in A. H. Tammsaare's Novel "The Misadventures of the New Satan" * PDF

BOOKS * PDF
Rein Raud. A Good Beginning (Indrek Hargla. Apteeker Melchior ja Oleviste mõistatus. Tallinn, 2010) * PDF
Hando Runnel. The Leaving of Classics (Toomas Haug. Klassikute lahkumine. 25 kirjatööd. Tallinn, 2010) * PDF
Ilmar Vene. On Identity, Seriously Speaking (Toomas Haug. Klassikute lahkumine. 25 kirjatööd. Tallinn, 2010) * PDF
Joel Sang. A Book of Expatriate Assessment (Eestlased ja eesti keel välismaal. Koostanud ja toimetanud Kristiina Praakli ja Jüri Viikberg. Tallinn, 2010)

REVIEW * PDF

 Toimetus