Keel ja Kirjandus

 Kõik aastakäigud

2007

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2007

 

 SISUKORD

 2007, nr. 4

INHALT

Detlev Pleiss, Kristi Viiding. Johann Sebastian Markardi senitundmatu eestikeelne juhuluuletus aastast 1657 * Resümee
Mari-Epp Tirkkonen. Ranniku- ja kirdemurde endofoorsed pronoomenid * Resümee
Linnar Priimägi. Meie tipud 2006. Eesti kirjanduskriitika artikliauhinnast 2006. aastal * Resümee
Jüri Allik. Kiriusutelu Jaan Rossiga

SÕNA
Udo Uibo. Etümoloogilisi märkmeid (II)

MEMUAARE
Maie Kalda. Kui me EKBL-i tegime

VÄITEID JA VASTUVÄITEID
S. Dotsenko, A. Meimre, G. Ponomarjova, A. Hatšaturjan, I. Belobrovtseva. Mõni sõna täpsustuseks

RAAMATUID
Rein Veidemann. Soome jõudmine Eestisse
Kadri Tüür. Lugemispäevik
Lembit Vaba. Uuest läti slängi sõnaraamatust eesti slängi(uurimise) taustal

RINGVAADE
Elo Lindsalu. Konverents 1920-ndate aastate kirjandusest
Marju Mikkel, Kadri Tamm. Kreutzwaldi päevad 2006
Tiia Margus, Hille Roots. Tartu Ülikooli magistreid 2006
Lühikroonika
Lembit Vaba. Elga Kagaine ja tema pärand. 30. III 1930–25. I 2007

SUMMARIA

Kaanel: Concordia Klar. Illustratsioon Aino Perviku luulekogule "Kellavalaja" (1985).

Detlev Pleiss, Kristi Viiding. Ein unbekanntes estnisches Gelegenheitsgedicht von Johann Sebastian Markard aus dem Jahre 1657 * Summary
Mari-Epp Tirkkonen. Über Demonstrativpronomen und Pronomen der 3. Person im estnischen nordöstlichen Küstendialekt * Summary
Linnar Priimägi. Unsere Spitzen 2006. Zum Artikelpreis der estnischen Literaturkritik 2006 * Summary
Jüri Allik. Interview mit Jaan Ross

DAS WORT
Udo Uibo. Etymologische Anmerkungen (II)

MEMOIREN
Maie Kalda. Über die Erstellung des "Biografischen Lexikons der estnischen Literatur"

DISKUSSION
S. Dotsenko, A. Meimre, G. Ponomarjova, A. Hatschaturjan, I. Belobrovtseva. Ein paar Worte zur Erläuterung

REZENSIONEN
Rein Veidemann. Finnlands Ankunft in Estland (Kultuurisild üle Soome lahe. Eesti–Soome akadeemilised ja kultuurisuhted 1918–1944. Tartu, 2005)
Kadri Tüür. Ein Tagebuch über gelesene Lektüre (Kärt Hellerma. Kohanenud kirjandus. Valik kirjanduskriitikat 1987–2006. Tallinn, 2006)
Lembit Vaba. Über ein neues lettisches Slang-Wörterbuch auf dem Hintergrund der estnischen Slang-Forschung (Ojārs Bušs, Vineta Ernstsone. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga, 2006)

RUNDSCHAU
SUMMARIA

 

2007

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2007

Keel ja Kirjandus

 Toimetus

 Kõik aastakäigud