1958-1997

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2005

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2005

 

 SISUKORD

 2005, nr. 9

INHALT

Reet Neithal. Hõimuvennalik pilk eesti kirjandusele * Resümee
Liina Eskor. Dialoogiaktid ja suhtlusstrateegiad: eesti dialoogikorpuse analüüs * Resümee
Virve Sarapik. Võõras mets. Ene Mihkelsoni proosast
Kertu Saks. Keelestiilikorraldus eesti ajalehtedes * Resümee

Hannu Remes. Rahvusvaheliselt kasutatav eesti keele käsiraamat

MISTSELLE
Vello Paatsi. Millal sündis C. R. Jakobsoni ema?

RAAMATUID
Marin Laak. Tsitaadid, õpetlane ja "tilluksed paljad jalad"
Ave Tarrend. Kas eesti kirjandus saksa keeles või saksakeelses tõlkes?
Toomas Liiv. Käsitlus vihjamisest kui poeetikast
Mall Hiiemäe. Kontekstiuuringute eilsest päevast tänasesse

RINGVAADE
Mati Erelt. Tegumoeseminar Tartu Ülikoolis
Ruth Sepp. Linnakirjanduse seminar Tartus
Maria-Maren Sepper. Emakeele Seltsis
Epp Annus. Nüpli XIII kevadkool "Kirjandus ja filosoofia"
Maria-Maren Sepper. XXXVIII J. V. Veski päev
Lühikroonika

SUMMARIA

Kaanel: August Roosileht. Illustratsioon Ansomardi
raamatule "Jalgsemaa kitseeide muinasjutud" (1926).

Reet Neithal. Ein stammesbrüderlicher Blick auf die estnische Literatur * Summary
Liina Eskor. Dialoge und Beziehungsstrategien: Analyse eines estnischen Dialogkorpus * Summary
Virve Sarapik. Fremder Wald. Über Prosa von Ene Mihkelson
Kertu Saks. Sprachstilpflege in der estnischsprachigen Presse * Summary

Hannu Remes. Ein international anzuwendendes Handbuch der estnischen Sprache

MISZELLEN
Vello Paatsi. Wann wurde die Mutter von C. R. Jakobson geboren?

REZENSIONEN
Marin Laak. Zitate, Lehrkraft und "kleine bloße Füße" (Jüri Talvet. Unest, lumest. Tartu, 2005)
Ave Tarrend. Entweder estnische Literatur auf Deutsch oder estnische Literatur in deutscher Übersetzung? (Cornelius Hasselblatt. Estnische Literatur in deutscher Sprache 1784–2003. Bibliographie der Primär- und Sekundärliteratur. Bremen, 2004)
Toomas Liiv. Eine Abhandlung über Verweisungen, die wie Poetik sind (Anneli Mihkelev. Vihjamise poeetika. Tallinn, 2005)
Mall Hiiemäe. Kontextforschungen von gestern bis heute (Richard Viidalepp. Eesti rahvajuttude laadist, funktsioonist ja jutustajatest. Tartu, 2004)

RUNDSCHAU
SUMMARIA

 

2005

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2005

1958-1997

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Keel ja Kirjandus