1958-1997

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2005

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2005

 

 SISUKORD

 2005, nr. 8

INHALT

Irina Belobrovtseva, Aurika Meimre. Peterburi tekst XX sajandi eesti kirjanduses * Resümee
Mari Laaniste. Piltide ja kirja keelest * Resümee
Leelo Keevallik. Suhtluskeele uurimine partiklistunud verbivormide näitel (Järg) * Resümee
Arvo Tering. Baltimaade gümnaasiumide ja kreiskoolide ülemõpetajate hariduslik taust (1804–1820) * Resümee

RAAMATUID
Robert Hughes. Unistades tegelikkusest
Marju Torp-Kõivupuu. Eepose-igatsus: neiu surm ja suured saajad
Hilve Rebane. Tartu kui kirjaniku linn
Lembit Vaba. Läänemersoome leksika baltoloogi vaateväljas

RINGVAADE
Rudolf Karelson. Teeneka keelemehe mälestuseks (Eduard Vääri 26. VI 1926–17. V 2005)
Einar Meister, Haldur Õim. Balti keeletehnoloogia konverents Tallinnas
Helju Kaal. Emakeele Seltsis
Renate Pajusalu. Kolmas ETF-i sõnavaragrantide päev
Kanni Labi. Noorte folkloristide konverents
Mall Jõgi, Helen Hanni. Noor-Eesti 100 Tallinnas ja Tartus

SUMMARIA

Kaanel: Endel Kõks. Illustratsioon Henrik Visnapuu luulekogule "Ad astra" (1947).

Irina Belobrovtseva, Aurika Meimre. Petersburger Text in der estnischen Literatur des 20. Jahrhunderts * Summary
Mari Laaniste. Über die Sprache von Bildern und Buchstaben * Summary
Leelo Keevallik. Die Erforschung der Umgangssprache am Beispiel von zu Partikeln gewordenen Verbformen (Fortsetzung) * Summary
Arvo Tering. Der Bildungsweg von Oberlehrern an Gymnasien und Kreisschulen im Baltikum (1804–1820) * Summary

REZENSIONEN
Robert Hughes. Von der Wirklichkeit träumend (At the End of the World. Text, Motif, Culture. Tallinn, 2005)
Marju Torp-Kõivupuu. Die Sehnsucht des Epos: der Tod des Mädchens und große Hochzeiten (The Maiden's Death Song & The Great Wedding. Anne Vabarna's Oral Twin Epic written down by A. O. Väisänen. Helsinki, 2003)
Hilve Rebane. Tartu – Stadt des Schriftstellers (Tartto. Kirjailijan kaupunki. Helsinki, 2003)
Lembit Vaba. Die ostseefinnische Lexik im Blickfeld eines Baltologen (Elga Kagaine. Lokālie somugrismi latviešu valodas Ziemeļrietumvidzemes izloksnēs. Rīga, 2004)

RUNDSCHAU
SUMMARIA

 

2005

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2005

1958-1997

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Keel ja Kirjandus