Keel ja Kirjandus

 

2011

2011

 

 SISUKORD

 2011, nr. 6

CONTENTS

Ljubov Kisseljova. Tegelased ja nende prototüübid. Jaan Krossi novelli "Kolmandad mäed" ja näidendi "Doktor Karelli raske öö" põhjal * PDF
Lea Pild. Ärasõit kui vabanemine. Eesti teema ja Tolstoi traditsioon Jaan Krossi romaanis "Professor Martensi ärasõit" * PDF
Kai Tafenau. Heinrich Gösekeni sõnaraamatu seni märkamata eeskuju * PDF
Jaan Kaplinski. Kirjakeele mitu tahku * PDF

PÄEVATEEMA
Mart Kuldkepp. Vanapõhja kirjanduse tõlkeloost ja selle tähendusest eesti kultuurile * PDF

RAAMATUID * PDF
Rein Veidemann. Jaak Jõerüüdi tekst ja metatekst * PDF
Maarja Vaino. Raamatumees Daniel Palgi * PDF
Hardo Pajula. Kahtleja katekismus * PDF
Udo Uibo. Paul Ariste sõnalooraamat * PDF

RINGVAADE * PDF
Piret Voolaid. Folkloristide kuues talvekonverents * PDF
Killu Paldrok. Emakeele Seltsis * PDF
Tiia Margus, Hille Roots. Tartu Ülikooli magistreid 2010 * PDF
Lühikroonika * PDF

Ljubov Kisseljova. Characters of Jaan Kross' Novel "The Third Range of Hills" and His Play "A Hard Night for Dr. Karell" and Their Real-Life Prototypes * PDF
Lea Pild. Leaving for Relief. The Estonian Theme and Tolstoyan Tradition in Jaan Kross' Novel "Professor Martens' Departure" * PDF
Kai Tafenau. A Hitherto Unnoticed Example for Heinrich Göseken's Dictionary * PDF
Jaan Kaplinski. The Different Aspects of a Standard Language * PDF

FOCUS
Mart Kuldkepp. On the Translation History of Old Norse Literature and Its Relevance to Estonian Culture * PDF

BOOKS * PDF
Rein Veidemann. Text and Metatext in Jaak Jõerüüt's Writings (Jaak Jõerüüt. Armastuse laiad, kõrged hooned. Tallinn, 2010; Jaak Jõerüüt. Muutlik. Tallinn, 2010) * PDF
Maarja Vaino. Daniel Palgi as a Man of Books (Daniel Palgi. Murduvas maailmas. Mälestusi I–III. Eesti mälu. Tallinn, 2010) * PDF
Hardo Pajula. The Catechism of a Sceptic (Toomas Paul. Totrus ja tähendus. Mõrkjaid mõlgutusi. Tallinn, 2010) * PDF
Udo Uibo. Ariste on Word History (Paul Ariste. Sõnalaenulõbu. Koostaja Peeter Olesk. Tartu, 2010) * PDF

REVIEW * PDF

 

Keel ja Kirjandus

 Toimetus