Keel ja Kirjandus

2011

2011

 

 SISUKORD

 2011, nr. 5

CONTENTS

Andres Ehin. Ööga üks * PDF
Meelis Mihkla, Indrek Hein, Indrek Kiissel, Margit Orusaar, Artur Räpp. Kõnetempo eelistused ja audiosüsteem nägemispuudega inimestele * PDF
Kanni Labi. Krabisev ja kõlisev eestikeelses aegruumis * PDF

PUBLIKATSIOONE
Jaan Ross. Kümme Ilse Lehiste kirja 2010. aastast * PDF

SÕNA
Jaan Puhvel. Ikka saunast mõteldes * PDF

MISTSELLE
Vello Paatsi, Ave Pill. Haruldane raamatuleid Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogust * PDF

RAAMATUID * PDF
Hellar Grabbi. Poeet-kriitik Ilmar Mikiver * PDF
Leo Luks. Eesti imest ehk meie viimase padruni semiootika * PDF
Lauri Pilter. Kirjanduse ajatu lugu kirjandusajalugudes * PDF
Daniele Monticelli. Negatiivsuse avavast potentsiaalist ja katastroofilisest sublimeerimisest * PDF
Leelo Keevallik. Eestikeelse telefonivestluse erijooned * PDF

RINGVAADE * PDF
Raili Pool, Silvi Tenjes. Konverents "Emakeel ja teised keeled VII" * PDF
Maarja Hollo, Kadri Tüür, Ave Tupits. Kreutzwaldi päevad 2010 * PDF
Lühikroonika * PDF

Andres Ehin. Being One with the Night * PDF
Meelis Mihkla, Indrek Hein, Indrek Kiissel, Margit Orusaar, Artur Räpp. Preferences of Speech Rate and an Audio System for the Visually Impaired * PDF
Kanni Labi. Money in the Space-Time of the Estonian Language * PDF

PUBLICATIONS
Jaan Ross. Ten Letters by Ilse Lehiste, 2010 * PDF

WORDS
Jaan Puhvel. On sauna * PDF

MISCELLANEA
Vello Paatsi, Ave Pill. A Rare Book Found in the Archive Library of the Estonian Literary Museum * PDF

BOOKS * PDF
Hellar Grabbi. Ilmar Mikiver – Poet and Critic (Ilmar Mikiver. Ankruketi lõpp. 9 esseed eesti luulest. Koostaja Tiit Hennoste. Tallinn, 2010) * PDF
Leo Luks. An Estonian Miracle. Semiotics of Our Last Cartridge (Rein Veidemann. Eksistentsiaalne Eesti. Käsitlusi eesti kirjandusest ja kultuurist 2005–2010. Tallinn, 2010) * PDF
Lauri Pilter. The Timeless Story of Literature in Literary Histories (Interlitteraria 15. History of Literature as a Factor of a National and Supranational Literary Canon I–II. Tartu, 2010) * PDF
Daniele Monticelli. On the Opening Potential and Catastrophic Sublimation of Negativity (Leo Luks. Ei kogemine nihilismi mõtlemises filosoofia ja kirjanduse ühtesulamisel. Tallinna Ülikool. Humanitaarteaduste dissertatsioonid 24. Tallinn, 2010) * PDF
Leelo Keevallik. Specifics of Estonian Phone Conversation (Andriela Rääbis. Eesti telefonivestluste sissejuhatus: struktuur ja suhtlusfunktsioonid. (Dissertationes linguisticae Universitatis Tartuensis 13.) Tartu, 2009) * PDF

REVIEW * PDF

 

Keel ja Kirjandus

 Toimetus