Keel ja Kirjandus

2011

2011

 

 SISUKORD

 2011, nr. 3

CONTENTS

Linnar Priimägi. Järelearvamatu Lotman. Juri Lotmani "Ennustamatud kultuurimehhanismid" * PDF
Karl Pajusalu, Eberhard Winkler. Salatsi liivi kohanimed keelekontaktide kajastajana * PDF
Irina Belobrovtseva. Leonid Zurov Eestis * PDF
Johanna Ross. Naised, nišid ja nullid * PDF

RAAMATUID * PDF
Joel Sang. Sõnale alluv maailm
Mathura. Uku Masingu suurusest ja lähedusest * PDF

Timo Maran. Üks ununenud Vesipapp * PDF
Minna Jaakola. Uurimus polüseemia uurimisest * PDF

RINGVAADE * PDF
Reet Kasik. Mõjuka mõtleja tähtpäevaks. Emeriitprofessor Mati Erelt 70 * PDF
Jaan Õispuu, Peep Nemvalts. Johannes Aaviku 130. sünniaastapäevale pühendatud konverents Tallinnas * PDF
Elin Sütiste. Vaateid tõlkimise totaalsusele * PDF
Lühikroonika * PDF

Ülo Tedre. Ellen Liiv (30. IX 1930–22. XII 2010) * PDF

Linnar Priimägi. The Inspirating Lotman. Yuri Lotman's "Unpredictable Workings of Culture" * PDF
Karl Pajusalu, Eberhard Winkler. Salaca Livonian Place Names as Indicators of Language Contacts * PDF
Irina Belobrovtseva. Leonid Zurov in Estonia * PDF
Johanna Ross. Women, Niches and Naughts * PDF

BOOKS * PDF
Joel Sang. A World Reigned by the Word (Viivi Luik. Varjuteater. Tallinn, 2010; Viivi Luik, Hedi Rosma. Ma olen raamat. Tallinn, 2010) * PDF
Mathura. The Greatness and Closeness of Uku Masing (Inimesepoeg valgel laeval. Uku Masing 100. Koostaja Arne Merilai. Tartu, 2010) * PDF
Timo Maran. A Forgotten Poet (Mart Mäger (Vesipapp). Taevasalla. Valitud luuletused. Koostanud Toomas Haug. Tartu, 2010) * PDF
Minna Jaakola. A Study on Polysemy Research (Ann Veismann. Eesti keele kaas- ja määrsõnade semantika võimalusi. Dissertationes linguisticae Universitatis Tartuensis 11. Tartu, 2009) * PDF

REVIEW * PDF * PDF

 

Keel ja Kirjandus