Keel ja Kirjandus

 

2011

 

 SISUKORD

 2011, nr. 2

CONTENTS

Rebekka Lotman. Bernard Kangro sonetipoeetika * PDF
Heili Orav, Kadri Kerner, Sirli Parm. Eesti Wordnet'i hetkeseisust * PDF
Roman Leibov. Kunstiline tekst replikatsiooni mehhanismina * PDF
Priit Põhjala. Kolm Saussure'i * PDF

MISTSELLE
Vello Paatsi. Kus ja millal sündis Jaan Sandra? * PDF

RAAMATUID * PDF
Marek Tamm. Ott Ojamaa ja eesti tõlkelugu * PDF
Arno Oja. Kommunismi mäetipult Mardika umba * PDF
Hedi Rosma. Armastus. Või vihkamine ja vastuseis * PDF
Andreas Ventsel. Kodumaisest semiootika mitmekesisusest * PDF
Väino Klaus. Läänemeresoome keelte õpetamisest * PDF

RINGVAADE * PDF
Heili Orav, Heete Sahkai. Rahvusvaheline seminar "Emotsioonid keeles & keele ümber" * PDF
Annika Kilgi. Emakeele Seltsi üliõpilaskonverents 2010 * PDF
Mall Jõgi. Tulimullale losse ehitamas. Bernard Kangro 100 * PDF
Evar Saar. Kohanimekonverents Ala-Rõuges * PDF
Lühikroonika * PDF

Jaan Ross. Ilse Lehiste (31. I 1922–25. XII 2010) * PDF

Rebekka Lotman. Bernard Kangro's Sonnet Poetics * PDF
Heili Orav, Kadri Kerner, Sirli Parm. Estonian Wordnet Today * PDF
Roman Leibov. Literary Text as a Vehicle of Replication * PDF
Priit Põhjala. Three Saussures * PDF

MISCELLANEA
Vello Paatsi. Where and When Was Jaan Sandra Born? * PDF

BOOKS * PDF
Marek Tamm. Ott Ojamaa and Estonian Translation History (Ott Ojamaa. Armastus seaduslikus abielus. Eesti mõttelugu 92. Tartu, 2010) * PDF
Arno Oja. From the Peak of Communism to Beetle's End (Holger Kaints. Mardika umb ehk Minu väike hullumaja. Tallinn, 2010) * PDF
Hedi Rosma. Love. Or Hatred and Antagonism (Leonidas Donskis. Armastus, vihkamine ja vastuseis: uurimusi filosoofiast, poliitikast ja kirjandusest. Toimetaja Kaia Sisask. Bibliotheca controversianum. Eessõna Tõnu Viik. Tallinn, 2010) * PDF
Andreas Ventsel. Semiotic Divergence in Estonia (Acta Semiotica Estica VII. Koostanud ja toimetanud Elin Sütiste, Silvi Salupere. Tartu, 2010) * PDF
Väino Klaus. On Teaching Finnic Languages (Karjalasta Latviaan ­ Suomen lähialueiden kielten opetuksesta. Toimittaneet Marjo Mela ja Lembit Vaba. Helsinki, 2009) * PDF

REVIEW * PDF