Keel ja Kirjandus

 

2011

2011

 

 SISUKORD

 2011, nr. 1

CONTENTS

Leo Luks. Jaan Kaplinski filosoofia-milosoofia * PDF
Heete Sahkai. Eesti keele genitiivse agendifraasi süntaks * PDF
Anne Lange. Enn Soosaare tõlketegudest * PDF
Hellar Grabbi. Pagulaskirjanduse ajalugu veel ühe pilgu läbi. Vaade Välis-Eestist * PDF

MISTSELLE
Jaan Kaplinski. Ebakombekalt kombekast * PDF

Endel Risthein. Protsendist ja muust * PDF

RAAMATUID * PDF
Paul-Eerik Rummo. Ääremärkusi joogikaardi servadel * PDF
Sirje Olesk. Jaan Tõnisson soomlase käsitluses * PDF
Anna Verschik. Vene pidžinitest * PDF

RINGVAADE * PDF
Iris Metsmägi, Meelis Mihkla, Piret Norvik, Vilja Oja, Sven-Erik Soosaar. 11. rahvusvaheline fennougristide kongress * PDF
Lühikroonika * PDF

Helmi Neetar. Lahkunud on väljapaistev teadlane. Seppo Suhonen 16. V 1938–13. IX 2010 * PDF

Leo Luks. Jaan Kaplinski's Philosophy-Milosophy * PDF
Heete Sahkai. The Syntax of the Estonian Genitive Agent Phrase * PDF
Anne Lange. Enn Soosaar's Acts of Translation * PDF
Hellar Grabbi. One More View of the History of Exile Literature ­ That of an Exile Estonian * PDF

MISCELLANEA
Jaan Kaplinski. On the Seemly without Seemliness * PDF

Endel Risthein. On the Percent Symbol * PDF

BOOKS * PDF
Paul-Eerik Rummo. Drink Card Marginalia (Viinakuu. Alkohol eesti luules. Koostanud Udo Uibo. Tallinn, 2010) * PDF
Sirje Olesk. Jaan Tõnisson as Seen by a Finnish Historian (Erkki Tuomioja. Jaan Tõnisson ja Viron itsenäisyys. Helsinki, 2010) * PDF
Anna Verschik. On Russian Pidgins (Елена Перехвальская. Русские пиджины. Санкт-Петербург: Алтейя, 2008) * PDF

REVIEW * PDF * PDF

 

Keel ja Kirjandus

 Toimetus