Keel ja Kirjandus

 Kõik aastakäigud

2010

1

2

3

4

5

6

7

8-9

10

11

12

2010

 

 SISUKORD

 2010, nr. 2

CONTENTS

Lauri Pilter. Ingliskeelne eesti luule ja glokaalsuse keskenduvad keerud * PDF
Heiki-Jaan Kaalep. Mitmuse osastav eesti keele käändesüsteemis * PDF
Lea Pild, Tatjana Misnikevitš. Igor Severjanini Henrik Visnapuu tõlked ja nende retseptsioon * PDF

PÄEVATEEMA
Jüri Talvet. Kirjanduse ajaloo mõte * PDF

MISTSELLE
Jaan Kaplinski. Ideofoonidest meil ja mujal * PDF

RAAMATUID * PDF
Eneken Laanes. Põhjalik, erudeeritud, ergas: Juhani Salokandle "Jaan Kross" * PDF
Janek Kraavi. Ehlvesti mõistatused * PDF
Hannu Tommola. Väitekiri Balkani ja Baltimaade keelte evidentsiaalsusest * PDF

RINGVAADE * PDF
Helle Metslang. Heli Laanekase tähtpäevaks * PDF
Liisi Laineste, Piret Voolaid. Huumori- ja lühivormikonverents Kirjandusmuuseumis * PDF
Piret Noorhani. BaltHerNeti kaks esimest aastat * PDF
Lühikroonika * PDF

Uno Liivaku. Uno Mereste (27. V 1928–6. XII 2009) * PDF
Jürgen Rooste. Toomas Liivile – nööpaugule ja inimesele! (30. XII 1946–20. XII 2009) * PDF

Lauri Pilter. Estonian Poetry in English and the Concentric Windings of Glocality * PDF
Heiki-Jaan Kaalep. The Partitive Plural in the Estonian Case System * PDF
Lea Pild, Tatyana Misnikevich. Igor Severjanin's Translations of Henrik Visnapuu and Their Reception * PDF

FOCUS
Jüri Talvet. The Purpose of Literary History * PDF

MISCELLANEA
Jaan Kaplinski. Ideophones Here and Elsewhere * PDF

BOOKS * PDF
Eneken Laanes. Thorough-Going, Erudite, Alert: Jaan Kross as Seen by Juhani Salokannel (Juhani Salokannel. Jaan Kross. Soome keelest tõlkinud Piret Saluri. Tallinn, 2009) * PDF
Janek Kraavi. Ehlvest's Enigmas (Spiraali lagunemine. Jüri Ehlvesti maailm. Koostajad Virve Sarapik, Piret Viires: Tartu, 2009) * PDF
Hannu Tommola. Dissertation on Evidentiality in Balkan and Baltic Languages (Petar Kehayov. An Areal-Typological Perspective to Evidentiality: the Cases of the Balkan and Baltic Linguistic Areas. Tartu, 2008) * PDF

REVIEW * PDF * PDF * PDF

 

2010

1

2

3

4

5

6

7

8-9

10

11

12

2010

Keel ja Kirjandus

 Toimetus

 Kõik aastakäigud