Keel ja Kirjandus

 Kõik aastakäigud

2009

1

2

3

4

5

6

7

8-9

10

11

12

2009

 

 SISUKORD

 2009, nr. 7

CONTENTS

Piret Voolaid. Narratiivsed piltmõistatused – mitme folkoorižanri piirinähtus * PDF
Haldur Õim, Heili Orav, Piia Taremaa. Lihtlause semantika: teoreetiline kontseptsioon ja arvutianalüüsi võimalused * PDF
Märt Väljataga. Luule- ja pärislugude eristus teoorias ja praktikas II * PDF
Mari Sarv. Kommenteeritud kroonika akadeemik Krikmanni juubeli puhul * PDF
Martin Ehala, Mati Hint, Reet Kasik, Helle Metslang, Hille Pajupuu, Mart Rannut, Heete Sahkai, Ülle Viks. Silvi Vare 70 * PDF

SÕNA
Evar Saar. Võru nime päritolust * PDF

RAAMATUID * PDF
Maarja Vaino. Runneli mõisted ja mõistatused * PDF
Galina Paramei. Väärtuslik värvisõnade uurimus * PDF

RINGVAADE * PDF
Anastassia Zabrodskaja. Emakeelepäev täis tarkuseteri * PDF
Piret Voolaid. Folkloristide neljas talvekonverents "Kriis" * PDF
Lühikroonika * PDF

Piret Voolaid. Narrative Droodles or Droodle Tales – a Border Case of Riddles and Narratives * PDF
Haldur Õim, Heili Orav, Piia Taremaa. Semantics of Simple Sentences. A Theoretical Conception and Some Possibilities of Computer Analysis * PDF
Märt Väljataga. The Distinction between Fictional and Factual Narrative in Critical Theory and Practice II * PDF
Mari Sarv. On the Jubilee of Arvo Krikmann, Member of the Estonian Academy of Sciences. A Chronicle with Comments * PDF
Martin Ehala, Mati Hint, Reet Kasik, Helle Metslang, Hille Pajupuu, Mart Rannut, Heete Sahkai, Ülle Viks. Silvi Vare 70 * PDF

WORDS
Evar Saar. On the Origin of the Name Võru * PDF

BOOKS * PDF
Maarja Vaino. Runnel's Concepts and Conundrums (Hando Runnel. Väravahingede kriiksumist kuulnud ehk mõisteline sõnastik autori elu- ja loominguloo juurde. Tartu, 2008) * PDF
Galina Paramei. A Valuable Study of Colour Terms (Mari Uusküla. Basic Colour Terms in Finno-Ugric and Slavonic Languages: Myths and Facts. Tartu, 2008) * PDF

REVIEW * PDF

 

2009

1

2

3

4

5

6

7

8-9

10

11

12

2009

Keel ja Kirjandus

 Toimetus

 Kõik aastakäigud