Keel ja Kirjandus

 Kõik aastakäigud

2009

1

2

3

4

5

6

7

8-9

10

11

12

2009

 

 SISUKORD

 2009, nr. 5

CONTENTS

Kristi Metste. Miks Faehlmannist ei saanud arstiteaduskonna professorit? * PDF
Tiit Hennoste, Olga Gerassimenko, Riina Kasterpalu, Mare Koit, Andriela Rääbis, Krista Strandson. Küsimused eestikeelses infodialoogis I. Küsimuste vorm * PDF
Pagulaskirjanduse ajalugu mitme pilgu läbi: Luule Epner. Esimesi muljeid kauaoodatud suurteosest * PDF Tiit Hennoste. Pagulaskirjanduse(st) kirjutamise valu ja vaev * PDF

SÕNA
Lembit Vaba. Mesilassülem: kas sületäis mesilasi? * PDF

PÄEVATEEMA
Jaanus Vaiksoo. Tavalugeja ja lihtlugeja? * PDF

RAAMATUID * PDF
Ülo Tonts. Mõtleva mehe reisikirjad: raamatutäis esseistlikku mõttelugu * PDF
Peeter Päll. Doktoriväitekiri terminoloogia ja tõlkimise teemal * PDF

RINGVAADE * PDF
Annika Hussar. Emakeele Seltsis * PDF
Mari Uusküla. Eesti Keele Instituudi talveseminar * PDF
Kersti Lepajõe. Tekstipäev 2008 * PDF
Johanna Ross, Ave Tupits. Kreutzwaldi päevad 2008 * PDF
Tiia Margus, Hille Roots. Tartu Ülikooli uusi magistreid * PDF
Lühikroonika * PDF

Kristi Metste. Why Faehlmann Never Became a Professor of the Medical Faculty * PDF
Tiit Hennoste, Olga Gerassimenko, Riina Kasterpalu, Mare Koit, Andriela Rääbis, Krista Strandson. Questions in Estonian Information Dialogues. Part I: Form of Questions * PDF
Some Different Views on Estonian Literature in Exile: Luule Epner. First Impressions of a Long-Awaited Opus Magnum * PDF Tiit Hennoste. The Pleasure and Pain of Writing (about) Exile Literature * PDF

WORDS
Lembit Vaba. On the origin of the Estonian words mesilassülem 'swarm of bees' and kosal 'light hive for catching swarming bees' * PDF

FOCUS
Jaanus Vaiksoo. Traditional Reader vs Ordinary Reader * PDF

BOOKS * PDF
Ülo Tonts. Travelogues of a Thinking Man: An Essayistic Volume Reflecting the History of Thought (Karl Ast Rumor. Lääs–Ida–Lääs. Maailma lõpus II. Tartu, 2008) * PDF
Peeter Päll. A Doctoral Dissertation on Terminology and Translation (Arvi Tavast. The translator is human too: a case for instrumentalism in multilingual specialised communication. Tartu, 2008) * PDF

REVIEW * PDF

 

2009

1

2

3

4

5

6

7

8-9

10

11

12

2009

Keel ja Kirjandus

 Toimetus

 Kõik aastakäigud