Keel ja Kirjandus

 

2009

2009

 

 SISUKORD

 2009, nr. 12

CONTENTS

Kristiina Ross. Kirjaliku eesti lause poole. Tähelepanekuid paari käändelise verbivormi ja neid sisaldavate tarindite kirjakeelde sugenemisest * PDF
Elin Sütiste. Märksõnu eesti tõlkeloost 1906–1940: tõlkediskursust organiseerivad kujundid * PDF
Krista Aru. Eesti Ajakirjanike Liidu sünd * PDF

PÄEVATEEMA
Joel Sang. Valehäire? Häire lõpp?

MISTSELLE
Linnar Priimägi. Aja kvantiteet ja kvaliteet eesti keeles * PDF

RAAMATUID * PDF
Rutt Hinrikus. Eremiidi monoloog * PDF
Leo Luks. Lepituse teostumatu võimalikkus * PDF
Lembit Vaba. Aabitsal on aja nägu * PDF

RINGVAADE * PDF
Annika Hussar. Emakeele Seltsis * PDF
Joel Sang. Murdest kirjakeeleks * PDF
Annika Hussar. XLII J. V. Veski päev * PDF
Anastassia Zabrodskaja. Seitsmes rahvusvaheline kakskeelsuse sümpoosion * PDF
Lühikroonika * PDF

Kristiina Ross. Towards a Written Estonian Sentence. Some Observations on the Emergence of a Few Non-Finite Verb Forms and the Respective Constructions in Literary Estonian * PDF
Elin Sütiste. Images of Literary Translation in Estonian Translation Criticism 1906–1940 * PDF
Krista Aru. Birth of the Estonian Journalist Union * PDF

FOCUS
Joel Sang. False Alarm? End of Alarm?

MISCELLANEA
Linnar Priimägi. The Quantity and Quality of Time in the Estonian Language * PDF

BOOKS * PDF
Rutt Hinrikus. Monologue of a Hermit (Karl Ristikivi päevaraamat 1957–1968. Tallinn, 2008) * PDF
Leo Luks. The Unrealizable Possibility of Reconciliation (Jaak Tomberg. Kirjanduse lepitav otstarve. Dissertationes litterarum et contemplationis comparativae Universitatis Tartuensis 7. Tartu, 2009) * PDF
Lembit Vaba. ABC Books as a Reflection of Times (Juris Cibuļs. Latgaliešu ābeces 1768–2008. Rīga, 2009) * PDF

REVIEW * PDF

 

Keel ja Kirjandus

 Toimetus