Keel ja Kirjandus

 Kõik aastakäigud

2008

1-2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2008

 

 SISUKORD

 2008, nr. 8–9

CONTENTS

Marek Tamm. Quo vadis, humaniora? * PDF

I. PÖÖRDELISED AJAD
Eva Piirimäe. Keeleline pööre * PDF

Tõnu Viik. Kultuuriline pööre * PDF
Haldur Õim. Kognitiivne pööre * PDF
Linda Kaljundi. Performatiivne pööre * PDF

II. ÄHMASTUNUD ŽANRID
Toomas Gross. Religiooniantropoloogia * PDF

Helen Sooväli. Kultuurigeograafia * PDF
Kalevi Kull. Biosemiootika * PDF
Jaan Valsiner. Kultuuripsühholoogia * PDF

III. RÄNDAVAD MÕISTED
Märt Väljataga. Narratiiv * PDF

Tiina Kirss. Sugu * PDF
Joe Noormets. Keha * PDF
Peeter Torop. Multimeedialisus * PDF

IV. HUMANITAARTEADUSTE OLEVIK JA TULEVIK
Kiriusutelu: Peter Burke, Leonidas Donskis, François Dosse, Winfried Nöth, Thomas Salumets, Eero Tarasti * PDF

RINGVAADE * PDF
Viivi Maanso. Meenutades Johannes Valgmat. Keele- ja koolimehe 100. sünniaastapäeva puhul * PDF
Piret Noorhani. Konverents "Andres Laur 100" Eesti Kirjandusmuuseumis * PDF

Marek Tamm. Quo vadis, humaniora? * PDF

I. "TURNING" TIMES
Eva Piirimäe. The linguistic turn * PDF

Tõnu Viik. Cultural turn * PDF
Haldur Õim. The cognitive turn * PDF
Linda Kaljundi. Performative turn * PDF

II. GENRE BLURRING
Toomas Gross. Anthropology of religion * PDF

Helen Sooväli. Cultural geography * PDF
Kalevi Kull. Biosemiotics * PDF
Jaan Valsiner. Cultural psychology * PDF

III. TRAVELLING CONCEPTS
Märt Väljataga. Narrative * PDF

Tiina Kirss. Gender * PDF
Joe Noormets. Body * PDF
Peeter Torop. Multimediality * PDF

IV. HUMANITIES: PRESENT AND FUTURE
Peter Burke, Leonidas Donskis, François Dosse, Winfried Nöth, Thomas Salumets, Eero Tarasti. Interview * PDF

REVIEW * PDF

 

2008

1-2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2008

Keel ja Kirjandus

 Toimetus

 Kõik aastakäigud