Keel ja Kirjandus

 Kõik aastakäigud

2008

1-2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2008

 

 SISUKORD

 2008, nr. 5

CONTENTS

Anneli Kõvamees. Vabadussõda 1930. aastate eesti romaanis * PDF
Ann Veismann. Eesti kaassõnade tähenduste kirjeldamise probleemidest * PDF
Jaan Ross, Maile Nairis. Esimese maailmasõja aegsetest eesti salvestustest Berliini arhiivides * PDF

PUBLIKATSIOONE
Rutt Hinrikus. Tõlkimise kunst. Marie Underi kirju Ivar Grünthalile * PDF

SÕNA
Jaan Puhvel. Peegli mõistatus * PDF

RAAMATUID * PDF
Maire Liivamets. Kohustus ja vastutus * PDF
Anne Lange. Tõlge on tõlge on tõlge * PDF
Peeter Päll. Oskussõnaseadja abimees * PDF

RINGVAADE * PDF
Viivi Maanso. Sajand nimeka keele- ja koolimehe Nikolai Remmeli sünnist * PDF
Taive Särg, Piret Voolaid. Lastepärimus ja pärimusmuusika folkloristide talvekonverentsil * PDF
Tiia Margus, Hille Roots. TÜ magistritöid 2007 * PDF
Lühikroonika * PDF

Jaan Kaplinski. Paradoksaalne Vahing. Vaino Vahing (15. II 1940 – 23. III 2008) * PDF

Anneli Kõvamees. The Estonian War of Independence as Reflected in the Estonian Novel of the 1930s * PDF
Ann Veismann. A Cognitive Semantic Analysis of the Estonian Adpositions üle 'over' and peale 'on, onto': Some Questions and Queries * PDF
Jaan Ross, Maile Nairis. Estonian Recordings in Berlin Archives from the Time of the First World War * PDF

PUBLICATIONS
Rutt Hinrikus. The Art of Translation: Under to Grünthal * PDF

ON WORDS
Jaan Puhvel. The Mysterious "Mirror" * PDF

BOOKS * PDF
Maire Liivamets. Obligation and Responsibility (Ülo Tonts. Pedro Krusten. Elu ja loomingu lugu. Tartu: Ilmamaa, 2007; Ülo Tonts. Valev Uibopuu. Elu ja loomingu lugu. Tartu: Ilmamaa, 2004) * PDF
Anne Lange. Translation Is a Translation Is a Translation (Klaarika Kaldjärv. Autor, jutustaja, tõlkija. Borgese autofiktsioonid eesti keeles. Dissertationes philologiae Romanicae Universitatis Tartuensis 3. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2007) * PDF
Peeter Päll. Aide to a Technical Writer (Tiiu Erelt. Terminiõpetus. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2007) * PDF

REVIEW * PDF * PDF

 

2008

1-2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2008

Keel ja Kirjandus

 Toimetus

 Kõik aastakäigud