Keel ja Kirjandus

 

2008

2008

 

 SISUKORD

 2008, nr. 12

CONTENTS

Kristi Raudmäe. Kirjanduse auhindamised Eestis: esimesed katsed 1887–1917 * PDF
Erkki Luuk. Semantilised tasandid ja semantilised primitiivid * PDF
Ljubov Kisseljova, Lea Pild, Tatjana Stepaništševa. Eestimaa ja eestlaste kuvandi areng XIX sajandi ja XX sajandi alguse reisijuhtides * PDF
Jüri Viikberg. Ants Viires 90-aastane * PDF

SÕNA
Udo Uibo. Etümoloogilisi märkmeid (VI) * PDF

RAAMATUID * PDF
Andres Langemets. Ardi Liivesest ja Liivese ajast * PDF
Eve Annuk. Kirjandusest isikliku ajalooni * PDF
Marja Kallasmaa. Soome kohanimeraamat * PDF

RINGVAADE * PDF
Väino Klaus. Seminar "Tartu keel ja kultuur" * PDF
Annika Hussar. Emakeele Seltsi XLI J. V. Veski päev * PDF
Mart Velsker. Konverents "Juhan Viiding. Eesti luuletaja" * PDF
Lühikroonika * PDF

Kristi Raudmäe. Literary Awards in Estonia: the First Attempts during 1887–1917 * PDF
Erkki Luuk. Semantic Levels and Semantic Primitives * PDF
Lyubov Kiseleva, Lea Pild, Tatyana Stepanishcheva. Evolution of the Image of Estonia and Estonians in the 19th and Early 20th Century Travel Guides * PDF
Jüri Viikberg. Ants Viires 90 * PDF

WORDS
Udo Uibo. Etymological Notes (VI) * PDF

BOOKS * PDF
Andres Langemets. Ardi Liives and His Time (Vaapo Vaher. Imelaps, kellest ei saanud geeniust. Esseistlik monograafia Ardi Liivesest. Tallinn, 2007) * PDF
Eve Annuk. From Literature to Personal History (Mall Jõgi. Ajaloo ja argipäeva ees. Artikleid ja mälestusi. Tallinn, 2008) * PDF
Marja Kallasmaa. The Book of Finnish Place Names (Suomalainen paikannimikirja. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 146. [Helsinki:] 2007) * PDF

REVIEW * PDF

 

Keel ja Kirjandus

 Toimetus