Keel ja Kirjandus

 Kõik aastakäigud

2007

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2007

 

 SISUKORD

 2007, nr. 9

INHALT

Märt Väljataga. Impeerium, deemon ja poeetika. Kirjandusteooria kolmest mõistest * Resümee
Kaia Sisask. Friedebert Tuglase "prantsuse daam". Prantsusmaa kui muusa ja maatriks nooreestlaste kultuurihorisondil * Resümee
Krista Strandson. Kuidas ja millal õpetaja ja õpilane teineteist parandavad? * Resümee
Vello Paatsi. Ajaleht Eesti Postimees ja ajakiri Eesti Põllumees aastatel 1870–1880. Trükiarvud ja kirjastamine * Resümee

MISTSELLE
Ago Künnap. Kas uurali algkodu asus Lääne-Siberis ja indoeuroopa oma Lõuna-Saksamaal?

RAAMATUID
Ave Mattheus. Saage tuttavaks – Estonia paksem väike vend!
Ülo Valk. Inimsoo esivanemad hiidudest ingliteni
Mariko Faster. Üts suur raamat

RINGVAADE
Rutt Hinrikus. Elulugu ajaloo valguses, kirjandusloost rääkimata. Tiina Kirss 50
Elo-Hanna Seljamaa, Monika Tasa. Enesekohaselt folkloorse ja etnoloogilise teadmise loomisest
Terje Potter. Emakeele Seltsi kõnekoosolek "Keeleline viisakus"
Anneli Mihkelev. Sajandivahetuse pöörded II: seminar läti ja eesti kirjandusest
Mare Koit, Tiit Roosmaa. Arvutilingvistika konverents Tartus

SUMMARIA

Kaanel: Nikolai Triik. Illustratsioon Matthias Johann Eiseni teosele "Eesti ennemuistsed jutud" (1911).

Märt Väljataga. Imperium, Dämon und Poetik. Über drei Begriffe der Literaturtheorie * Summary
Kaia Sisask. Friedebert Tuglas' "französische Dame". Frankreich als Muse und Matrix auf dem Kulturhorizont junger Esten * Summary
Krista Strandson. Wie und wann sich Lehrer und Schüler gegenseitig verbessern? * Summary
Vello Paatsi. Die Zeitung "Eesti Postimees" und die Zeitschrift "Eesti Põllumees" in den Jahren 1870–1880: Verlegung und Auflagestärken * Summary

MISZELLEN
Ago Künnap. Befand sich die uralische Urheimat in Westsibirien und die indoeuropäische in Süddeutschland?

REZENSIONEN
Ave Mattheus. Macht euch bekannt – der dickere kleine Bruder von "Estonia"! (Estonia. Jahrbuch estnischer Literatur. Herausgegeben von Irja Grönholm. Bremen, 2006)
Ülo Valk. Die Vorfahren der Menschheit von den Riesen bis zu den Engeln (Amar Annus. Pärimus veeuputuse-eelsetest tarkadest. Vaimuloolisi seiku Lähis-Idast. Tallinn, 2007)
Mariko Faster. Ein großes Buch (Kuiss vanal Võromaal eleti. Valimik korrespondentide murdetekste VI. Tallinn, 2005)

RUNDSCHAU
SUMMARIA

 

2007

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2007

Keel ja Kirjandus

 Toimetus

 Kõik aastakäigud