Keel ja Kirjandus

 Kõik aastakäigud

2007

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2007

 

 SISUKORD

 2007, nr. 7

INHALT

Andrus Org. Lammasinimene, liblikmees ja karunaine: maagilisest realismist eesti kirjanduse näitel * Resümee
Liina Lindström, Ilona Tragel. Eesti keele impersonaali ja seisundipassiivi vahekorrast adessiivargumendi kasutamise põhjal * Resümee
Elin Sütiste, Peeter Torop. Tõlketeadus, semiootika ja tõlkeprotsessi piirid * Resümee

SÕNA
Udo Uibo. Etümoloogilisi märkmeid (III)

RAAMATUID
Tiit Hennoste. Hargnevate tüvitekstide aed. Arvustuse asemel
Leo Luks. See põnev sõna – võim
Sven-Erik Soosaar. Läänemeresoome keeleatlas

RINGVAADE
Terje Potter. Emakeele Seltsis
Anastassia Zabrodskaja. Põhjamaade keeled teise keelena
Lühikroonika

SUMMARIA

Kaanel: Jüri Palm. Illustratsioon Jaan Krossi luulekogule "Vihm teeb toredaid asju" (1969).

Andrus Org. Über magischen Realismus am Beispiel der estnischen Literatur * Summary
Liina Lindström, Ilona Tragel. Das Verhältnis zwischen estnischem Impersonal und Zustandspassiv anhand des Gebrauchs des Adessivarguments * Summary
Elin Sütiste, Peeter Torop. Die Übersetzungswissenschaft, die Semiotik und die Grenzen des Übersetzungsprozesses * Summary

DAS WORT
Udo Uibo. Etymologische Anmerkungen (III)

REZENSIONEN
Tiit Hennoste. Der Garten der sich verzweigenden Stammtexte. Anstelle einer Rezension (Rein Veidemann. Tuikav tekst. Artikleid ja esseid eesti kirjandusest ja kultuurist 2000–2005. Tartu, 2006)
Leo Luks. Das spannende Wort võim 'die Macht' (Võim & kultuur. Tartu, 2006; Võim & kultuur 2. Koostanud Mare Kõiva. Tartu, 2006)
Sven-Erik Soosaar. Der ostseefinnische Sprachatlas (Atlas Linguarum Fennicarum. Itämerensuomalainen kielikartasto. Läänemeresoome keeleatlas. Ostseefinnischer Sprachatlas. Лингвистический атлас прибалтийско-финских языков. Peatoimetaja Tuomo Tuomi, vastutav toimetaja Tiit-Rein Viitso. Helsinki, 2007)

RUNDSCHAU
SUMMARIA

 

2007

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2007

Keel ja Kirjandus

 Toimetus

 Kõik aastakäigud