Keel ja Kirjandus

 Kõik aastakäigud

2006

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2006

 

 SISUKORD

 2006, nr. 9

INHALT

Arne Merilai. Viivi Luik linnulennul * Resümee
Helle Metslang. Predikaat ajastut kogemas * Resümee
Delaney Michael Skerrett. Narratiiv, ülestunnistus, identiteet: Emil Tode "Piiririik" * Resümee
Anastassia Zabrodskaja. Eestivene keel(evariant): kas samm segakoodi poole? * Resümee
Vello Paatsi. Mitte Koidula, vaid Jakobson. C. R. Jakobsoni näidenditest "Kuuno ja Salme" ning "Arthur ja Anna" * Resümee

RAAMATUID
Toomas Liiv. Peet Vallaku "Hulgusest"
Epp Annus. Postmodernism eesti kirjanduskultuuris
Art Leete. Eesti identiteet ja elu ideoloogiad
Oskar Kruus. Liiga hakitud kirjanduslugu
Ago Künnap. Taas multiteaduslikult meie algupära probleemist

RINGVAADE
Kaarina Rein. Igatsus Hellase järele – Astrid Kurismaa
Maria-Maren Sepper. XXXIX J. V. Veski päev
Krista Ojasaar. Eesti Kirjanduse Seltsi üldkoosolekul
Lühikroonika

SUMMARIA

Kaanel: Märt Laarman. Palgeleht Suve Jaani jutustusele "Luige Laos" (puugravüür, 1948).

Arne Merilai. Viivi Luik aus der Vogelperspektive * Summary
Helle Metslang. Das Prädikat als Erfahrer der unseren Zeit * Summary
Delaney Michael Skerrett. Narrative, Konfessionen, Identitäten: Emil Todes "Piiririik" (Grenzland) * Summary
Anastassia Zabrodskaja. Eine estlandrussische Sprachvariante: Ein Schritt in Richtung Mischsprache? * Summary
Vello Paatsi. Nicht Koidula, sondern Jakobson. Über C. R. Jakobsons Schauspiele "Kuuno und Salme" sowie "Arthur und Anna" * Summary

REZENSIONEN
Toomas Liiv. Peet Vallaks Roman "Hulgus" (Landstreicher) (Peet Vallak. Hulgus. Romaan. Tallinn, 2005)
Epp Annus. Postmodernismus in der estnischen literarischen Kultur (Piret Viires. Postmodernism eesti kirjanduskultuuris. Tartu, 2006)
Art Leete. Die estnische Identität und Lebensauffassungen (Ene Kõresaar. Elu ideoloogiad. Kollektiivne mälu ja autobiograafiline minevikutõlgendus eestlaste elulugudes. Tartu, 2005)
Oskar Kruus. Eine sehr zerstückelte Literaturgeschichte (Epp Annus, Luule Epner, Mart Velsker. Uuem eesti kirjandus. Gümnaasiumi kirjandusõpik. Tallinn, 2006)
Ago Künnap. Das Problem unserer Herkunft wieder einmal multiwissenschaftlich gesehen (Pauli Saukkonen. Suomalais-ugrilaisten kansojen ja kielten alkuperäongelma. Helsinki, 2006)

RUNDSCHAU
SUMMARIA

 

2006

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2006

Keel ja Kirjandus

 Toimetus

 Kõik aastakäigud