Keel ja Kirjandus

 Kõik aastakäigud

2006

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2006

 

 SISUKORD

 2006, nr. 5

INHALT

Jüri Talvet. Mõtteid tänapäeva tõlkefilosoofiast. Kas antropofaagia või sümbioos? * Resümee
Külli Habicht, Valve-Liivi Kingisepp, Külli Prillop. Uudne sõnaraamat vanadest tekstidest * Resümee
Daniele Monticelli. Keeleuuendus ja tõlkimine Noor-Eesti kultuurilise utoopia raames. Villem Ridala tõlgitud "Süütu" näitel
Kertu Saks. Ajalehe keeletoimetamine muutuste keerises
Livia Viitol. Elulugudekogujaga eluloost. Intervjuu kirjandusteadlase Rutt Hinrikusega
Krista Kerge. Kiriusutelu Reet Kasikuga

PUBLIKATSIOONE
Ülo Tonts. Valev Uibopuu kiri Ülo Tontsule

RAAMATUID
Arne Merilai. Issa Rist
Ülo Tedre. Uus rahvaluule ülevaade erineb eelnevatest
Ave Tarrend. Hea uudis eesti keele õppijaile

RINGVAADE
Peeter Olesk. Maa peal ja igavikus. Kalju Lehte mälestades (1. I 1926–24. III 2006)
Toomas Liiv. Quinquagenarius Toomas Haug
Andres Langemets. Udo Uibo 50
Tiia Margus, Hille Roots. Tartu Ülikooli magistreid 2005
Lühikroonika

SUMMARIA

Kaanel: Ado Vabbe. Palgeleht Gustav Suitsu luulekogule "Ohvrisuits" (1920).

Jüri Talvet. Gedanken über die moderne Übersetzungsphilosophie. Ist es Anthropophagie oder Symbiose? * Summary
Külli Habicht, Valve-Liivi Kingisepp, Külli Prillop. Ein neuartiges Wörterbuch zu alten Texten * Summary
Daniele Monticelli. Sprachneuerung und Übersetzung im Rahmen der kulturellen Utopie von Noor-Eesti. Anmerkungen zur Übersetzung des Buches von Gabriele D'Annunzio "L'Innocente" ins Estnische von Villem Ridala unter dem Titel "Süütu"
Kertu Saks. Das Sprachredigieren einer Zeitung im Sog gesellschaftlicher Veränderungen
Livia Viitol. Aus dem Leben einer Sammlerin von Biografien. Interview mit der Literaturwissenschaftlerin Rutt Hinrikus
Krista Kerge. Interview mit Reet Kasik

PUBLIKATIONEN
Ülo Tonts. Ein Brief von Valev Uibopuu an Ülo Tonts

REZENSIONEN
Arne Merilai. Das Heilige Kreuz (Villem Ridala. Püha Rist. Tallinn, 2005)
Ülo Tedre. Der neue Überblick zur Folklore unterscheidet sich von bisherigen Werken (Regivärsist netinaljadeni. Sissejuhatus rahvaluulesse. Koostanud M. Metsvahi, Ü. Valk; Regivärsist netinaljadeni. Tekstiantoloogia. Toimetanud R. Järv, T. Särg. Tallinn, 2005)
Ave Tarrend. Eine gute Nachricht für Estnischlernende (Berthold Forssman. Wörterbuch Estnisch-Deutsch. Eesti-saksa sõnaraamat. Bremen, 2005)

RUNDSCHAU
SUMMARIA

 

2006

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2006

Keel ja Kirjandus

 Toimetus

 Kõik aastakäigud