Keel ja Kirjandus

 Kõik aastakäigud

2006

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2006

 

 SISUKORD

 2006, nr. 3

INHALT

Taavi Pae, Mari-Ann Remmel. Eesti etnonüümid, võrdnimed ja piirkonnanimed * Resümee
Anne Valmas. Eesti tutvustamine maailmale pagulasilukirjanduse kaudu * Resümee
Hille Pajupuu, Krista Kerge. Hingav süntesaator ja pausid tekstiliigiti * Resümee
Vello Paatsi. C. R. Jakobsoni kaks senitundmatut käsikirja * Resümee
Mall Jõgi. "Pühast Ristist" toimetaja pilguga. Intervjuu Ruth Miroviga

PUBLIKATSIOONE
August Eelmäe. Valik Tuglase sõnavõtte 1917–1967

PÄEVATEEMA
Viivi Maanso. Gümnaasiumi lõpukirjand: kas hea traditsioon või iganenud kontrollivorm?

RAAMATUID
Kadri Tüür. Millal tuleb heinaaeg?
Sirje Olesk. Aivar Kull kui Anton Jürgenstein
Eevi Ross. Lugeja uitmõtisklusi hõlmamatu üle
Ülo Tedre. Jutt on see kooruke...
Lembit Vaba. Estikestest, urmastest ja kuraditest ehk liivi ja eesti sõnad läti slängis

RINGVAADE
Maria-Maren Sepper. Emakeele Seltsis. Lauri Kettunen 120
Pille Penjam, Külli Habicht. IX vana kirjakeele päevad
Raili Pool. Konverents "Emakeel ja teised keeled"
Lühikroonika
Toimetusele saadetud kirjandus

SUMMARIA

Kaanel: Herald Eelma. Illustratsioon Friedebert Tuglase "Marginaalia" soome väljaandele (1986).

Taavi Pae, Mari-Ann Remmel. Estnische Ethnonyme, Vergleichsnamen und Gebietsnamen * Summary
Anne Valmas. Durch im Exil geschriebene Belletristik lernt die Welt Estland kennen * Summary
Hille Pajupuu, Krista Kerge. Ein atmender Synthesizer und Pausen nach den Textarten * Summary
Vello Paatsi. Zwei bisher unbekannte Handschriften von Carl Robert Jakobson * Summary
Mall Jõgi. Mit dem Blick eines Redakteuers über das "Püha Rist" (Heilige Kreuz). Interview mit Ruth Mirov

PUBLIKATIONEN
August Eelmäe. Ausgewählte Reden von Tuglas 1917–1967

IM BLICKPUNKT
Viivi Maanso. Abschlussaufsatz im Gymnasium – eine gute Tradition oder veraltete Prüfungsform?

REZENSIONEN
Kadri Tüür. Wann beginnt die Heuzeit? (Tõnu Õnnepalu. Enne heinaaega. Luulet ja luuletõlkeid 1983–2005. Tallinn, 2005)
Sirje Olesk. Aivar Kull als Anton Jürgenstein (Aivar Kull. Kulli pilk. Tartu, 2005)
Eevi Ross. Ausschweifendes Nachsinnen eines Lesers über etwas Nichterfassbares (Arad veed ja salateed. Järvamaa kohapärimus. Koostanud Mari-Ann Remmel. Tartu, 2004)
Ülo Tedre. Reden ist Kruste... (Arad veed ja salateed)
Lembit Vaba. Livische und estnische Wörter im lettischen Slang (Ivars Mirovics, Aivars Dubaus. Latviešu valodas žargona vārdnīca. Rīga, 2005)

RUNDSCHAU
SUMMARIA

 

2006

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2006

Keel ja Kirjandus

 Toimetus

 Kõik aastakäigud