Keel ja Kirjandus

 

2006

2006

 

 SISUKORD

 2006, nr. 12

INHALT

Rein Veidemann. Kirjanik kui fiktsioon * Resümee
Külli Prillop. Optimaalsusteooria. Kuidas eesti keeles klusiilid nõrgenesid ja kadusid * Resümee
Kärri Toomeos-Orglaan. Rahvajuttude vahendaja Martin Sohberg * Resümee
Joel Sang. Kiriusutelu Toomas Liiviga

PÄEVATEEMA
Mare Koit, Tiit Roosmaa, Haldur Õim. Keeletehnoloogia suundumusi: Eesti kuulub Euroopasse

RAAMATUID
Cornelius Hasselblatt. Kauaoodatud käsiraamat
Sirje Olesk. Poliitikast, kommunismist ja õdedest Murrikutest
Maire Liivamets. Meelespidamine igal juhul
Malle Salupere. Eestimaalasena Eestis
Enn Ernits. Huvitav ja vajalik raamat plaankeelte ajaloost

RINGVAADE
Margit Langemets. In memoriam Rudolf Karelson. 6. VIII 1929–25. IX 2006
Ülo Tuulik. Tervituskiri Aksel Tammele juubelipäevaks
Margit Langemets, Andres Loopmann, Enn Veldi. Märkmeid Torino leksikograafiakongressilt EURALEX 2006
Tatjana Stepaništševa. Neljandad Puškini lugemised: refleksiooni ja kommentaari probleemid
Lühikroonika

SUMMARIA

Kaanel: Heldur Viires. Illustratsioon Aimée Beekmani romaanile "Väikesed inimesed" (käärilõige, 1964).

Rein Veidemann. Ein Schriftsteller wie eine Fiktion * Summary
Külli Prillop. Optimalitätstheorie. Wie sich im Estnischen Klusile abschwächten und schließlich verschwanden * Summary
Kärri Toomeos-Orglaan. Martin Sohberg – Vermittler von Volkserzählungen * Summary
Joel Sang. Interview mit Toomas Liiv

IM BLICKPUNKT
Mare Koit, Tiit Roosmaa, Haldur Õim. Tendenzen in der Sprachtechnologie: Estland gehört zu Europa

REZENSIONEN
Cornelius Hasselblatt. Ein langersehntes Nachschlagewerk (Liina Lukas. Baltisaksa kirjandusväli 1890–1918. Tallinn–Tartu, 2006)
Sirje Olesk. Über Politik, Kommunismus und die Schwestern der Familie Murrik (Erkki Tuomioja. Õrnroosa. Hella Wuolijoe ja Salme Dutti elu revolutsiooni teenistuses. Tallinn, 2006)
Maire Liivamets. Gedenken auf jeden Fall (Ülo Tonts. Klassikuks kodust kaugel. Tartu, 2006)
Malle Salupere. Als Estländer in Estland (Leonid Stolovitš. Kohtumised elu radadel. Tallinn, 2006)
Enn Ernits. Ein interessantes und wichtiges Buch über die Geschichte von Plansprachen (Aleksandr Duličenko. Pasaulinės kalbos beieškant, arba interlingvistika visiems. Vilnius, 2003; Aleksandr Dulitšenko. Maailmakeele otsinguil ehk interlingvistika kõigile. Tartu, 2004; Aleksandr Dulitšenko. En la serĉado de la mondolingvo aŭ interlingvistiko por ĉiuj. Kaliningrado, 2006)

RUNDSCHAU
SUMMARIA

 

2006

2006

 

Keel ja Kirjandus

 Toimetus