Keel ja Kirjandus

 Kõik aastakäigud

2006

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2006

 

 SISUKORD

 2006, nr. 1

INHALT

Anne Lill. Antiiktragöödia, esteetika paradoksid ja Mati Unt * Resümee
Pille Eslon. Analoogiast keelte kõrvutamisel * Resümee
Lea Pild. Tuglas ja Dostojevski. Mõtteid novellist "Poeet ja idioot" * Resümee
Pille Penjam. Tulema-verbi grammatilised funktsioonid eesti kirjakeeles * Resümee
Mare-Mai Kõnno. Eesti ilukirjanduse tulemine ja mittetulemine aastail 2001–2002 * Resümee
Anneli Niitsoo. Per aspera ad astra. "Interlitteraria" 10

MISTSELLE
Marja Kallasmaa. Nime piiril. Niidaniidiaaäär

RAAMATUID
Julius Ürt. "Lootuses tabada / tõehetke tõlkehelk"
Ülo Valk. Läbivalgustatud "Kalevipoeg"
Tiit Hennoste. Hüpe õhku ja lendab ilusti
Ott Kurs. Eesti Krimmis

RINGVAADE
Helmi Neetar. Osav orienteeruja keelekaartidel. Vilja Oja 60
Tiina Hallik, Väino Klaus. Konverents "Mitmekeelsus ja keelevahetus läänemeresoome piirkonnas"
Enn Ernits. Vadja liikumisest ja kirjakeelest
Lühikroonika

SUMMARIA

Kaanel: Hando Mugasto. Illustratsioon Juhan Sütiste luulekogule "Päikese ootel" (puugravüür, 1935).

Anne Lill. Die antike Tragödie, Paradoxe der Ästhetik und Mati Unt * Summary
Pille Eslon. Über Analogie bei Sprachvergleichen * Summary
Lea Pild. Tuglas und Dostojewski. Gedanken über die Novelle "Poet und Idiot" * Summary
Pille Penjam. Grammatische Funktionen des Verbs tulema in der estnischen Schriftsprache * Summary
Mare-Mai Kõnno. Kommen und Nichtkommen estnischer Belletristik in den Jahren 2001–2002 * Summary
Anneli Niitsoo. Per aspera ad astra: 10 Jahre "Interlitteraria"

MISZELLEN
Marja Kallasmaa. An der Grenze des Namens. Niidaniidiaaäär

REZENSIONEN
Julius Ürt. "Lootuses tabada / tõehetke tõlkehelk" (Doris Kareva. Aja kuju. Tallinn, 2005)
Ülo Valk. Der durchleuchtete Nationalepos "Kalevipoeg" (August Annist. Friedrich Reinhold Kreutzwaldi "Kalevipoeg". Tallinn, 2005)
Tiit Hennoste. Sprung in die Luft und ein schöner Flug (Janek Kraavi. Postmodernismi teooria ja postmodernistlik kultuur. Ülevaade 20. sajandi teise poole kultuuri ja mõtlemise arengust. Viljandi, 2005)
Ott Kurs. Esten auf der Krim (Krimmi kogumik. Krymskij sbornik. The Crimean Papers. Tallinn, 2002; Krimmi kogumik II. Krymskij sbornik II. Tallinn–Tartu, 2005)

RUNDSCHAU
SUMMARIA

 

2006

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2006

Keel ja Kirjandus

 Toimetus

 Kõik aastakäigud