1958-1997

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2005

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2005

 

 SISUKORD

 2005, nr. 6

INHALT

Jüri Talvet. Maailmakirjanduse kodustamise küsimusi * Resümee
Risto Järv. Sehvtjeviiten ja seitse tõdemust. Isikunimedest muinasjuttudes * Resümee
Kristi Viiding. Õnnelik olgu su samm... Teelesaatmisluuletused XVII sajandi Eesti kirjanduselus (Järg) * Resümee
Vilja Oja. Sõna põll taustast * Resümee
Peeter Olesk. Eva Aaveri töö eesti tekstoloogias. Etüüdist peatükiks
Eevi Ross. Hea töötaja on maja lukk. Kiriusutelu Helju Kaaluga
Toomas Paul. Nooruslik ja nõtke juubilar. Kristiina Ross 50

RAAMATUID
Rein Veidemann. Totaalne Kross
Asta Õim. Kujundkõneõpetaja ehk Reetor
Ago Künnap. Kalevi Wiigi uus raamat soomlaste juurtest

RINGVAADE
Ants Viires. Ühe tulemusrikka elu mälestuseks. Ea Jansen 14. XI 1921–20. IV 2005
Anneli Kõvamees. Kollokvium Tallinnas: Jaan Kross 85
Maria-Maren Sepper. Emakeele Selts 85
Maria-Maren Sepper. Ferdinand Johann Wiedemann 200
Lühikroonika

SUMMARIA

Kaanel: Elmar Kits. Kaaneillustratsioon noorsooajakirjale Kevadik (puugravüür, 1937).

Jüri Talvet. Über das Heimischwerden der Weltliteratur in Estland * Summary
Risto Järv. Sehvtjeviiten und sieben Feststellungen. Über Personennamen in Märchen * Summary
Kristi Viiding. Glücklich sei dein Schritt... Die Abschiedsgedichte in dem estnischen Literaturleben des 17. Jahrhunderts (Fortsetzung) * Summary
Vilja Oja. Über den Hintergrund des Wortes põll * Summary
Peeter Olesk. Eva Aavers Schaffen in der estnischen Textologie. Von der Etüde zum Kapitel
Eevi Ross. Eine Angestellte als guter Geist des Hauses. Interview mit Helju Kaal
Toomas Paul. Eine jugendliche und flexible Jubilarin. Kristiina Ross 50

REZENSIONEN
Rein Veidemann. Der totale Kross (Metamorfiline Kross. Sissevaateid Jaan Krossi loomingusse. Tallinn, 2005)
Asta Õim. Ein Lehrer der Redekunst oder eine Forschungsreihe "Reetor" (Reetor 1. Uurimusi folkloori lühivormidest. Tartu, 2003; Reetor 2. Katre Õim, Võrdluste struktuurist ja kujundisemantikast. Tartu, 2003; Reetor 3. Arvo Krikmann, "Sai obaduse vastu obadust": Löömist ja peksmist märkivad väljendid eesti keeles. Tartu, 2004)
Ago Künnap. Kalevi Wiiks neues Buch über die Wurzeln der Finnen (Kalevi Wiik. Suomalaisten juuret. Jyväskylä, 2004)

RUNDSCHAU
SUMMARIA

 

2005

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2005

1958-1997

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Keel ja Kirjandus