1958-1997

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2005

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2005

 

 SISUKORD

 2005, nr. 5

INHALT

Liina Lukas. Kirjanduslikust ruumikujutusest Jaan Oksa ja Eduard von Keyserlingi näitel * Resümee
Kristi Viiding. Õnnelik olgu su samm... Teelesaatmisluuletused XVII sajandi Eesti kirjanduselus
Tene Üprus. Eestlaste keeleline kohanemine eesti-vene segarühma suhtluses * Resümee

Virve Raag. Uue rootsi-eesti sõnaraamatu ilmumise puhul * Resümee
Peeter Olesk. Aksel Tamm ja kirjastaja mälestused * Resümee

RAAMATUID
Janika Kronberg. Küpsuse-eelne
Mart Velsker. Korduvad tõotused
Ea Jansen. Veel kord ärkamisajast
Helle Metslang. Muutuv keel: uurimus läänemere-soome kaassõnade ja käänete süsteemidest

RINGVAADE
Sven-Erik Soosaar. Lembit Vaba 60
Väino Klaus. Paul Ariste mälestuskonverents
Mall Jõgi. Jaan Krossi kollokvium
Janika Kronberg. Eduard Vilde 140
Paul Alvre. Alo Rauna meenutades
Katrin Aava, Toomas Liiv, Helle Metslang. Tallinna Pedagoogikaülikooli magistreid 2004
Lühikroonika
Toimetusele saadetud kirjandus

SUMMARIA

Kaanel: Jaan Vahtra. Illustratsioon Johannes Barbaruse luulekogule "Geomeetriline inimene" (1924).

Liina Lukas. Über literarische Raumwahrnehmung am Beispiel von Jaan Oks und Eduard von Keyserling * Summary
Kristi Viiding. Glücklich sei dein Schritt... Die Abschiedsgedichte in dem estnischen Literaturleben des 17. Jahrhunderts
Tene Üprus. Die sprachliche Anpassung von Esten in der Konversation einer estnisch-russischen Gruppe * Summary

Virve Raag. Zum Erscheinen eines neuen schwedisch-estnischen Wörterbuches * Summary
Peeter Olesk. Aksel Tamm und Erinnerungen des Verlegers * Summary

REZENSIONEN
Janika Kronberg. Vor der Reife (Triin Soomets. Toormaterjal. Tallinn, 2004)
Mart Velsker. Sich wiederholende Gelöbnisse (Toomas Haug. Troojamäe tõotus. 33 kirjatööd. Tallinn, 2004)
Ea Jansen. Noch einmal über die Epoche des nationalen Erwachens (Heinrich Rosenthal. Eesti rahva kultuuripüüdlused ühe inimpõlve vältel. Mälestusi aastatest 1869–1900. Tartu, 2004)
Helle Metslang. Die sich verändernde Sprache: eine Forschung über die Systeme der ostseefinnischen Präpositionen und Kasus (Riho Grünthal. Finnic adpositions and cases in change. Suomalais-Ugrilaisen Seuran toimituksia 244. Helsinki, 2003)

RUNDSCHAU
SUMMARIA

 

2005

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2005

1958-1997

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Keel ja Kirjandus