1958-1997

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2005

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2005

 

 SISUKORD

 2005, nr. 3

INHALT

Karl Pajusalu. Wiedemanni kohalolek
Ada Ambus. Middendorffi õhtud. Peterburi haritlaskonna seltskonnaelust XIX sajandi teisel poolel * Resümee

Tiit-Rein Viitso. Eesti tegusõna tüpoloogiat * Resümee
Aigi Heero. Jaan Oksa ekspressionism * Resümee
Mari-Liis Kalvik. Välted muutuvas rannikumurdes * Resümee
Peeter Olesk. Kelle oma on võõras nimi? Meelik Kahu ja pseudonüümika jätkamine

PUBLIKATSIOONE
Heli Laanekask. Ferdinand Johann Wiedemanni ja Anders Johan Sjögreni kirjavahetuse algus

RAAMATUID
Kärt Hellerma. Kandiline maamees laseb aadrit
Andrus Org. Kuidas kirjutada tulevikku?
Ants Viires. Põhjalikult läbivalgustatud valgustaja
Lembit Vaba. Üks põnev vahekokkuvõte

RINGVAADE
Janika Kronberg. Arvo Mägi (13. VI 1913–27. XI 2004)
Maria-Maren Sepper. Emakeele Seltsis
Madis Arukask. Vadja päev Eesti Kirjandusmuuseumis
Kerli Olt. Tekstipäev 2004
Maarja Hollo, Kadri Tamm. XLVIII Kreutzwaldi päevad

SUMMARIA

Kaanel: Nikolai Triik "Kapitalismuse kuldvasikas". Pilapilt ajakirjast Kaak (1906).

Karl Pajusalu. Wiedemanns Nähe
Ada Ambus. Abende bei Middendorffs. Das Gesellschaftsleben der Petersburger Intelligenz in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts * Summary

Tiit-Rein Viitso. Die Typologie des estnischen Verbs * Summary
Aigi Heero. Der Expressionismus von Jaan Oks * Summary
Mari-Liis Kalvik. Quantitäten in dem sich verändernden nordöstlichen Küstendialekt * Summary
Peeter Olesk. Zu wem gehört der fremde Name? Meelik Kahu und die Fortsetzung der Pseudonymik

PUBLIKATIONEN
Heli Laanekask. Der Beginn des Briefwechsels zwischen Ferdinand Johann Wiedemann und Anders Johan Sjögren

REZENSIONEN
Kärt Hellerma. Der kantige Landmann lässt zur Ader (Mats Traat. Turg ilma Sokrateseta. Tartu, 2004)
Andrus Org. Wie soll die Zukunft beschrieben werden? (Jaak Tomberg. Ekstrapolatiivne kirjutamine. Tulevikukirjutuse poeetikast. Tartu, 2004)
Ants Viires. Ein gründlich durchleuchteter Aufklärer (Indrek Jürjo. Liivimaa valgustaja August Wilhelm Hupel 1737–1819. Tallinn, 2004)
Lembit Vaba. Ein spannender Zwischenbericht (Ojārs Bušs. Personvārdi, vietvārdi un citi vārdi: izpētes pakāpieni. Rīga, 2003)

RUNDSCHAU
SUMMARIA

 

2005

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2005

1958-1997

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Keel ja Kirjandus