2005

2005

 

 SISUKORD

 2005, nr. 12

INHALT

Katre Talviste. "Prantsuse bukett" Noor-Eesti III albumis. Nooreestlaste tekstivaliku tagamaid Prantsusmaal ja tagajärgi Eestis * Resümee
Piret Kruuspere. Tuli, veri ja võimsad tunded. August Kitzbergi näidendite tõlgendused * Resümee
Mari Kendla. Eesti liitsõnalised kalanimetused * Resümee
Jaak Tomberg. Postmodernsest nimepillamisest * Resümee
Riina Kasterpalu. Partiklid jah, jaa ning jajaa naaberpaari järelliikmena müügiläbirääkimistes (Järg) * Resümee
Peeter Olesk. Jüri Talveti aeg
Maie Kalda. Reisimees Valton. Kiriusutelu Arvo Valton Vallikiviga

RAAMATUID
Jüri Talvet. Ants Orasest ja Anne Lange monograafiast
Krista Kerge. Väärikas väitekiri nimeteemal
Žanna Pärtlas. Keele, värsi ja viisi suhted regilaulus
Lembit Vaba. Ilmuma hakkas suurteos

RINGVAADE
Marin Laak. Läänemeresoome eeposte ümarlaud
Anneli Niitsoo. Kirjandusteaduse raskekahurvägi taas Tartus
Lühikroonika

SUMMARIA

Kaanel: Nikolai Triik. Kaanekaunistus Noor-Eesti
III albumile (1909).

Katre Talviste. Die Hintergründe der Textauswahl "Französisches Bukett" von Noor Eesti-Vertretern in Frankreich und danach in Estland * Summary
Piret Kruuspere. Feuer, Blut und übermächtige Gefühle. Interpretationen von August Kitzbergs Schauspielen * Summary
Mari Kendla. Estnische Fischbenennungen in Form eines Kompositums * Summary
Jaak Tomberg. Über Eigennamen in einem postmodernen Zeitalter * Summary
Riina Kasterpalu. Partikeln jah, jaa und jajaa in telefonisch geführten Vertragsverhandlungen (Fortsetzung) * Summary
Peeter Olesk. Die Zeit des Jüri Talvet
Maie Kalda. Der Wandersmann Valton. Interview mit Arvo Valton Vallikivi

REZENSIONEN
Jüri Talvet. Anmerkungen zur Monografie über Ants Oras und Anne Lange (Ants Oras. Luulekool I. Apoloogia. Tartu, 2003; Ants Oras. Luulekool II. Meistriklass. Tartu, 2004; Anne Lange. Ants Oras)
Krista Kerge. Eine fundierte Dissertation zum Namenthema (Peeter Päll. Võõrnimed eestikeelses tekstis. Tartu, 2005)
Žanna Pärtlas. Die Beziehungen zwischen Sprache, Vers und Melodie im estnischen alliterierenden Lied (Taive Särg. Eesti keele prosoodia ning teksti ja viisi seosed regilaulus. Tartu, 2005)
Lembit Vaba. Ein Großwerk erscheint (Atlas linguarum fennicarum. Itämerensuomalainen kielikartasto. Läänemeresoome keeleatlas. Ostseefinnischer Sprachatlas. Лингвистический атлас прибалтийско-финских языков. ALFE 1. Helsinki, 2004)

RUNDSCHAU
SUMMARIA

 

2005

2005

                       

Keel ja Kirjandus