1958-1997

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2005

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2005

 

 SISUKORD

 2005, nr. 10

INHALT

Viivi Luik. Sõna on rohkem kui sõna
Sirje Olesk. Noorsoomluse põhi Noor-Eestis * Resümee

Heete Sahkai. Teonimi perifrastilises verbivormis * Resümee
Virve Sarapik. Võõras mets. Ene Mihkelsoni proosast (Järg) * Resümee
Pille Penjam. Liikumisverbide semantikast: tulema-verb XVII–XX sajandi eesti kirjakeeles * Resümee
Liivi Aarma. Kas Eduard Ahrens oli eestlane? * Resümee

MISTSELLE
Janek Kraavi. Eestlaste endeemilistest haigustest Juhan Liivi "Varjus". Järellugemise võimalus

RAAMATUID
Anneli Mihkelev. Totaalne kohanemine ja kohandamine
Väino Sirk. Ärkamisaja rahvusliku aktiivi panoraamne kogupilt
Piret Voolaid. Rahvusvaheline erialabibliograafia sündis Eestis
Marja Kallasmaa. Kriitilisi märkusi

RINGVAADE
Maie Kalda. Luulemeelse kodu. Ello Säärits (13. X 1914–19. VII 2005)
Katrin Jänese. Seminar maailma kõrgkoolide eesti keele õpetajatele
Eda Kalmre, Ergo-Hart Västrik, Ülo Valk. 14. rahvusvaheline jutu-uurijate kongress Tartus
Lühikroonika

SUMMARIA

Kaanel: Karin Luts. Illustratsioon August Gailiti romaanile "Leegitsev süda" (1956).

Viivi Luik. Ein Wort ist mehr als ein Wort
Sirje Olesk. Nuori Suomi als Grundlege für Noor-Eesti * Summary

Heete Sahkai. Das Verbalsubstantiv in einer periphrastischen Verbform * Summary
Virve Sarapik. Fremder Wald. Über Prosa von Ene Mihkelson (Fortsetzung) * Summary
Pille Penjam. Über die Semantik der Bewegungsverben: das Verb tulema in der estnischen Sprache des 17.–20. Jahrhunderts * Summary
Liivi Aarma. War Eduard Ahrens ein Este? * Summary

MISZELLEN
Janek Kraavi. Über endemische Krankheiten der Esten in Juhan Liivs Erzählung "Vari". Die Möglichkeit einer Nachlesung

REZENSIONEN
Anneli Mihkelev. Die totale Anpassung und das Sichanpassen (Kohanevad tekstid. Koostanud ja toimetanud Virve Sarapik, Maie Kalda. Tartu, 2005)
Väino Sirk. Ein Panoramablick auf die aktiven Persönlichkeiten aus der Epoche des nationalen Erwachens (Mart Laar. Äratajad. Rahvuslik ärkamisaeg Eestis 19. sajandil ja selle kandjad. Tartu, 2005)
Piret Voolaid. In Estland wurde eine internationale Bibliographie zur Folklore erstellt (Internationale Volkskundliche Bibliographie. International Folklore Bibliography. Bibliographie Internationale d'Ethnologie. Für das Jahr 1999 mit Nachträgen für die vorausgehenden. Herausgegeben von Karin Maria Rooleid. Bonn, 2004)
Marja Kallasmaa. Kritische Anmerkungen (Vera Lif. Ingermanländares namnskick under 1900-talet. Kontinuitet och förändring. Uppsala, 2004)

RUNDSCHAU
SUMMARIA

 

2005

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2005

1958-1997

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Keel ja Kirjandus