Autorite register

 1. Šemjer, Laid. 731
 2. A. S.. 732
 3. Aa1. 1--9
 4. Aarelaid, Aili. 733
 5. Aarma, Liivi. 10
 6. Aarma, Liivi. 734
 7. Aaver, Eva [komment.]. 735
 8. Aaver, Eva. 736
 9. Aaver, Eva; Laanekask, Heli [komment.]. 11
 10. Aaver, Eva; Laanekask, Heli. 737
 11. Aaver, Heli [komment.]. 738
 12. Adams, Valmar. 739--741
 13. Ahven, Eeva. 12--16
 14. Ainsaar, Sirje. 134
 15. Allik, Jüri. 135--136
 16. Allik, Jüri. 17
 17. Alvre, Paul. 137--192
 18. Alvre, Paul. 1804--1805
 19. Alvre, Paul; Hausenberg, Anu-Reet; Heapost, Leiu; Joalaid, Marje; Kallasmaa, Marja; Karelson, Rudolf; Metslang, Helle; Ross, Jaan; Salve, Kristi; Tõnisson, Evald; Viires, Piret; Õispuu, Jaan. 18
 20. Andre, Leili. 742--743
 21. Annuk, Eve. 744--745
 22. Annus, Endel. 746--750
 23. Annus, Epp. 751--753
 24. Annus, Epp; Köss, Tiia; Toomsalu, Epp; Nurk, Anu. 19
 25. Ar1. 20
 26. Ar1. 754--756
 27. Ariste, Paul. 193--197
 28. Arro, Signe. 198
 29. Aru, Krista. 757
 30. Arukask, Madis. 1806
 31. Arvamus1. 758
 32. Aun, Karl. 759
 33. Bassel, Naftoli. 760
 34. Baturin, Nikolai. 761--762
 35. Beekman, Aimée. 763
 36. Beekman, Vladimir. 764
 37. Beier, Priidu . 765
 38. Beier, Priidu. 766--770
 39. Belobrovtseva, Irina. 771
 40. Berg, Maimu. 772--776
 41. Berg, Maimu; Heapost, Leiu; Klaus, Väino; Laanest, Arvo; Salve, Kristi; Tõnisson, Evald; Uibo, Udo. 199
 42. Bezzubov, Valeri. 21
 43. Boiko, Kersti. 200
 44. Branch, Michael. 201
 45. Castries, Alain de. 777
 46. Dridzo, Abram. 202
 47. Eco, Umberto. 778
 48. Eek, Arvo. 203--206
 49. Eek, Arvo. 22
 50. Eek, Arvo; Meister, Einar. 207--212
 51. Eelmäe, August [komment.]. 779--810
 52. Eelmäe, August. 811
 53. Eelsalu, Heino. 1807--1812
 54. Eesti1. 213
 55. Eesti1. 812--825
 56. Ehala, M. 214
 57. Ehala, Martin. 215--219
 58. Ehasalu, Peep. 826
 59. Ehin, Andres. 827--828
 60. Epner, Luule. 829--839
 61. Erelt, Mati. 220--223
 62. Erelt, Pekka. 840
 63. Erelt, Tiiu. 224--242
 64. Ernesaks, Heljo. 841
 65. Ernits, Enn. 243
 66. Ertis, Eduard. 1813--1814
 67. Ertis, Eduard. 842
 68. Esi1. 843
 69. F1. 244
 70. Gheno, Danilo. 844
 71. Graf, Mati. 845
 72. Gross, Villem. 846--848
 73. Grünthal, Ivar. 849--852
 74. H. N.. 1815
 75. H[eldur] N[iit]. 853--862
 76. Haak, Anu. 245--246
 77. Habicht, Juhan. 863
 78. Hagu, Paul. 1816--1818
 79. Hain, Jüri. 864--865
 80. Hainsalu, Lehte. 866
 81. Halling, Tiina. 23
 82. Hansen, Aime. 867--869
 83. Hasselblatt, Cornelius. 247
 84. Hasselblatt, Cornelius. 870
 85. Haug, Toomas. 871--873
 86. Hausenberg, Anu-Reet; Kaal, Helju; Kingisepp, Valve-Liivi; Habicht, Külli; Niit, Ellen; Tamm, Kadri. 248
 87. Hausenberg, Anu-Reet; Kruuspere, Piret; Kull, Rein; Salo, Age; Salve, Kristi; Sedrik, Meeli; Tõnisson, Evald; Viikberg, Jüri; Viires, Piret . 24
 88. Hausenberg, Anu-Reet; Pajupuu, Hille; Ross, Eevi; Salve, Kristi; Tõnisson, Evald; Viitso, Tiit-Rein; Viks, Ülle. 25
 89. Heapost, Leiu; Jaanits, Lembit. 1819
 90. Hein, Ants. 1820
 91. Heinsoo, Heinike. 249
 92. Hellat, Henn-Kaarel. 874--877
 93. Hellerma, Kärt. 878--885
 94. Helme, Mart. 26--27
 95. Helme, Mart. 886--890
 96. Help, Toomas. 250--257
 97. Hennoste, Tiit. 258
 98. Hennoste, Tiit. 891--894
 99. Hennoste, Tiit; Muischnek, Kadri; Potter, Helen; Roosmaa, Tiit. 259
 100. Hermerén, Göran. 895--896
 101. Heuer, Valter [komment.]. 897
 102. Hiedel, Lembe. 260
 103. Hiiemäe, Mall. 1821--1826
 104. Hinrikus, Rutt. 898--909
 105. Hint, Mati. 261--266
 106. Hint, Mati. 28--29
 107. Hone, Laine; Laar, Malle. 267
 108. Hurt, Aadu. 268
 109. Huss, Leena. 269
 110. Häkli, Esko. 910
 111. Härm, Viiu. 911
 112. Iher, Leili. 270
 113. Iliste, Ivo. 30
 114. Iliste, Ivo. 912
 115. Ilmet, Peep; Paal, Jaanus. 913--914
 116. Ilomäki, Henni. 1827
 117. Imelik, Olaf. 271--272
 118. Ints, Harri. 915
 119. Issakov, Sergei. 273--274
 120. Issakov, Sergei. 916--920
 121. Ivask, Ivar. 921--922
 122. J. K.. 275
 123. J. U.. 923
 124. Jaago, Tiiu. 1828
 125. Jaaksoo, Andres. 924
 126. Jaanus, Maire. 925
 127. Jannau, Heinrich [Georg] von. 926
 128. Janneste, Mare. 1829
 129. Janneste, Mare; Oras, Janika; Korb, Anu; Salve, Kristi . 1830
 130. Jansen, Ea. 1831
 131. Jansen, Ea. 927--932
 132. Jansen, Ea; Lauk, Epp. 933
 133. Jaska, Vello; Kaal, Helju . 276
 134. Joalaid, Marje. 1832
 135. Joalaid, Marje. 277
 136. Juhkam, Evi. 278--281
 137. Juhkam, Evi. 31
 138. Juri1. 934
 139. Juske, Ants. 935
 140. Jyrjo, Ruth. 936--937
 141. Järv, Ants. 1833--1834
 142. Järv, Ants. 938--939
 143. Jõgi, Aino. 282--283
 144. Jõgi, Mall. 284
 145. Jõgi, Mall. 940--945
 146. Jõgi, Olev. 946
 147. Jõgisalu, Harri. 947--948
 148. Jürjo, Indrek. 949--950
 149. Kaal, Helju. 285--291
 150. Kaal, Helju; Kalda, Mare. 292
 151. Kaal, Helju; Laikivi, Kaarel; Sepp, Aldi. 293
 152. Kaal, Helju; Niit, Ellen. 294
 153. Kaal, Helju; Vääri, Eduard; Kallasmaa, Marja; Lonn, Varje; Tamm, Vally. 295
 154. Kaalep, Ain. 296--297
 155. Kaalep, Ain. 32
 156. Kaalep, Ain. 951--958
 157. Kaalep, Heiki-Jaan. 298
 158. Kaavere, Vello. 299
 159. Kabur, Vaime. 959
 160. Kaegbein, Paul. 33
 161. Kaegbein, Paul. 960
 162. Kaer, Krista. 961
 163. Kahu, Meelik. 962
 164. Kahusk, Ülle. 963
 165. Kalda, Maie. 964--972
 166. Kalda, Maie; Kruuspere, Piret. 973
 167. Kalda, Mare. 1835
 168. Kaldamäe, Karin. 300
 169. Kallas, Teet. 974--977
 170. Kallasmaa, Marja. 301--308
 171. Kalmre, Eda. 1836
 172. Kalmre, Eda; Kõivupuu, Marju. 1837
 173. Kalmre, Eda; Tamkivi, Külli; Peebo, Kadri. 1838
 174. Kangro, Bernard. 978--981
 175. Kaplinski, Jaan. 982--983
 176. Kaplinski, Küllike. 34
 177. Karelson, Rudolf. 309--323
 178. Karelson, Rudolf; Kull, Rein. 324
 179. Kareva, Doris. 984
 180. Karjatse, Aita. 985
 181. Karlov, Leo. 325
 182. Kasemaa, Kalle. 986--987
 183. Kasik, Reet. 326--334
 184. Kasik, Reet. 988
 185. Kasik, Reet; Ross, Kristiina. 335
 186. Kask, Arnold. 35
 187. Kass, Kalju. 989
 188. Kaugver, Raimond. 990
 189. Kauksi Ülle. 991--994
 190. Kaunas, Domas. 995
 191. Kaup, Erich. 996
 192. Keel1. 336--337
 193. Keem, Hella. 338
 194. Keem, Hella. 997
 195. Kekäläinen, Osmo. 998
 196. Kell1. 36
 197. Kepp, Õnne. 1000--1004 0--1004
 198. Kerge, Krista. 339--341
 199. Kerge, Krista; Erelt, Tiiu. 342
 200. Kerge, Krista; Päll, Peeter. 343
 201. Kern, Katrin; Kukk, Tiina; Epner, Luule; Hagu, Paul; Limberg, Mati; Palm, Mari-Ann. 37
 202. Kern, Katrin; Vaimann, Elle; Epner, Luule; Roll, Tiiu; Limberg, Mati; Palm, Mari-Ann. 38
 203. Kesküla, Kalev. 1005--1007
 204. Kiige, Andri. 1008
 205. Kiik, Heino. 1009--1010
 206. Kiik, Katrin. 1011
 207. Kiin, Sirje. 1012
 208. Kingisepp, Leelo. 344
 209. Kingisepp, Valve-Liivi. 345--351
 210. Kingisepp, Valve. 352
 211. Kippar, Pille. 1839--1840
 212. Kippar, Pille. 39
 213. Kippar, Pille; Viluoja, Eha. 1841
 214. Kiri1. 353
 215. Kirme, Kaalu. 1842
 216. Kitkajeva, Lidia. 1843
 217. Kivi, Aita. 1013
 218. Kivimäe, Jüri. 1014--1018
 219. Kivimäe, Sirje. 1019--1020
 220. Klaas, Birute. 354
 221. Klaassen, Anne. 1021
 222. Klaassen, Olaf; Reimaa, Vallo. 1022
 223. Klaus, Väino. 355--358
 224. Klaus, Väino. 40--41
 225. Klaus, Väino; Meri, Mart; Raadik, Maire; Kaal, Helju; Siil, Imre; Vende, Kullo. 359
 226. Klaus, Väino; Peegel, Juhan; Lias, Pärt. 360
 227. Koit, Mare. 361--365
 228. Koit, Mare; Õim, Haldur. 366
 229. Kokkota, Valmar. 367
 230. Kokla, Paul . 368
 231. Kokla, Paul. 369
 232. Kokla, Tiiu; Kokla, Paul. 42
 233. Kolk, Raimond. 1844
 234. Koski, Mauno. 370
 235. Kraut, Einar. 371
 236. Kreinin, Lea. 372
 237. Krikmann, Arvo. 1845--1854
 238. Krikmann, Arvo. 43
 239. Kristeva, Julia. 1023
 240. Kronberg, Janika . 1024
 241. Kronberg, Janika. 1025--1028
 242. Kross, Jaan. 1029--1032
 243. Kross, Jaan. 44--47
 244. Krull, Hasso. 1033--1042
 245. Krusten, Reet. 1043--1056
 246. Kruus, Oskar. 1057--1087
 247. Kruus, Rein [komment.]. 1088
 248. Kruus, Rein. 1089--1091
 249. Kruus, Rein. 1855--1856
 250. Kruuspere, Piret. 1092--1101
 251. Kruusvall, Jaan. 1102
 252. Kubilius, Vytautas. 1103--1104
 253. Kuivasmäki, Riitta. 1105
 254. Kukk-Halling, Tiina. 373
 255. Kuldsepp, Toivo. 1106
 256. Kull, Rein. 374--376
 257. Kulli, Jaanus. 48
 258. Kulmar, Tarmo. 1857
 259. Kulmar, Tarmo. 377
 260. Kuningas, Oskar. 1107--1113
 261. Kuresoo, Uno. 378--379
 262. Kurman, Jüri. 1114
 263. Kurs, Ott. 1115
 264. Kurs, Ott. 380
 265. Kurs, Ott. 49
 266. Kuusberg, Paul. 1116
 267. Kuusi, Matti. 1858
 268. Kuusik, Evelin; Langemets, Margit. 381
 269. Kuusk, Raivo. 1117
 270. Kändler, Tiit. 1118--1119
 271. Kõi1. 382
 272. Kõiv, Madis. 1120
 273. Kõiva, Mare. 1859--1862
 274. Kõiva, Mare; Salve, Kristi. 1863
 275. Kõiva, Mare; Vissel, Anu; Viluoja, Eha. 1864
 276. Kõivupuu, Marju. 1121--1122
 277. Kõressaar, Viktor. 1123
 278. Köss, Tiia. 1124
 279. Köst, Endla. 1125--1127
 280. Külvet, Ilmar. 1128
 281. Künnap, Ago. 383--395
 282. Künstler, Peeter. 1129--1137
 283. Laaban, Ilmar. 1138
 284. Laaban, Ilmar. 50
 285. Laak, Marin. 1139--1141
 286. Laak, Marin; Viires, Piret. 1142
 287. Laalo, Klaus. 396
 288. Laaman, Ilona. 1143--1145
 289. Laanekask, Heli. 1146
 290. Laanekask, Heli. 397--398
 291. Laanest, Arvo. 399--402
 292. Laanest, Arvo; Jansen, Ea. 403
 293. Laanpere, Helga; Kippar, Pille. 404
 294. Laar, Mart. 1147
 295. Laar, Mart. 1865
 296. Laas, Merike. 1148
 297. Laats, Alar. 1149
 298. Laht, Uno. 1150
 299. Laidvee, Leida; Räim, Heino. 1151
 300. Laipaik, Herta. 1152
 301. Laitinen, Kai. 1153--1154
 302. Lang, Valter. 1866
 303. Langemets, Andres. 1155
 304. Langemets, Andres. 405
 305. Langemets, Andres. 51
 306. Langemets, Margit. 406--407
 307. Larsson, Lars-Gunnar. 408
 308. Lattik, Vello. 1156--1157
 309. Lauk, Epp. 1158--1162
 310. Laul, Silvia. 1867--1868
 311. Launonen, Hannu. 1163
 312. Leemets, Helle. 409
 313. Leemets, Tiina. 410--411
 314. Lehiste, Ilse. 412--414
 315. Lehiste, Ilse. 52
 316. Leht, Kalju. 1164
 317. Lehtonen, J. U. E.. 1165
 318. Lias, Pärt . 1166
 319. Lias, Pärt. 1167--1188
 320. Lias, Pärt. 53
 321. Lias, Pärt; Tasa, Toivo. 1189
 322. Ligi, Herbert. 54
 323. Ligi, Priit. 55
 324. Liiv, Hele. 1190
 325. Liiv, Toomas. 1191--1193
 326. Liivaku, Uno. 1194--1202
 327. Liivaku, Uno. 415--422
 328. Liivamets, Maire. 1203--1213
 329. Liives, Ardi [komment.]. 1214
 330. Lilja, Pekka. 1215--1218
 331. Lill, Anne. 1219
 332. Lill, Anne. 423--427
 333. Lillemets, Enn [komment.]. 1220
 334. Lillemets, Enn. 1221
 335. Lippus, Urve. 1869--1870
 336. Lonn, Varje; Kaal, Helju; Leemets, Tiina. 428
 337. Loodus, Mihkel. 1222--1224
 338. Loodus, Mihkel. 1871
 339. Loog, Mai. 429--431
 340. Lotman, Juri. 56--57
 341. Lotman, Mihhail. 1225
 342. Lotman, Piret. 1226
 343. Luik, Viivi. 1227--1230
 344. Lumiste, Lemme; Kippar, Pille. 58
 345. Läänemets, Märt. 432
 346. Lõhmus, Aivo. 1231--1232
 347. Lõhmus, Aivo. 59
 348. Lõun, Anu. 433
 349. Maasik, Einar. 1233--1234
 350. Malin, Jaan. 1235--1236
 351. Mallene, Endel. 1237--1240
 352. Mannila, Simo. 1241
 353. Margus, Malle; Kippar, Pille. 1872
 354. Matsin, Paavo. 1242--1244
 355. Matsina, Margo. 1245--1248
 356. Mehu, Maarius; Tootmaa, Rein. 1249
 357. Mereste, Uno. 434--435
 358. Meri, Mart. 436--440
 359. Meri, Mart; Rannut, Mart. 441
 360. Merilai, Arne. 1250--1256
 361. Metsar, Leo. 1257--1259
 362. Metslang, Helle. 442--452
 363. Metslang, Helle. 60
 364. Metslang, Helle; Vare, Silvi. 453
 365. Mi1. 1260
 366. Mi1. 454
 367. Mihhed, Pavel. 61
 368. Mihkelev, Anneli. 1261
 369. Mikita, Valdur. 1262
 370. Mikiver, Ilmar. 1263
 371. Mikk, Jaan. 455
 372. Mikli, Marika. 1264--1266
 373. Miller, Voldemar. 1267--1269
 374. Mirov, Ruth. 1270--1272
 375. Mirov, Ruth. 1873--1881
 376. Murdetoimkond. 456
 377. Murel, Vilma. 62
 378. Muru, Karl. 1273--1279
 379. Muru, Karl. 457
 380. Muru, Toomas. 1280
 381. Must, Ann. 1281--1282
 382. Must, Mari. 458--466
 383. Mutt, Mihkel. 1283
 384. Mäearu, Sirje. 467--468
 385. Mäger, Mart. 1284--1285
 386. Mäger, Mart. 469--470
 387. Mägi, Arvo. 1286--1287
 388. Mänd, Heljo. 1288
 389. Nagelmaa, Silvia. 1289--1290
 390. Neetar, Helmi. 471--480
 391. Neithal, Martin. 1291
 392. Neithal, Martin. 63
 393. Neithal, Reet. 1292
 394. Nemvalts, Peep. 481
 395. Nigol, Salme. 482
 396. Niinivaara, Eeva. 1293
 397. Niit, Ellen. 1294
 398. Niit, Ellen. 483
 399. Niit, Ellen; Vettik, Aime. 484
 400. Nirk, Endel. 1295
 401. Noodla, Kaja. 1296
 402. Noor, Heli; Köss, Tiia; Toomsalu, Epp; Halling, Tiina. 64
 403. Noorhani, Piret. 1297--1299
 404. Nordgren, Elisabeth. 1300
 405. Norvik, Madis. 65
 406. Norvik, Piret. 485--487
 407. Norvik, Piret; Lonn, Varje. 488
 408. Norvik, Piret; Teder, Eerik. 489
 409. Nuolijärvi, Pirkko. 490
 410. Nurmekund, Pent. 491--492
 411. Nurmi, Timo. 493
 412. Närhi, Eeva Maria. 494
 413. Nõu, Enn. 1301--1302
 414. Nõu, Helga. 1303
 415. Oinas, Felix J.. 1882
 416. Oinas, Felix. 1883--1887
 417. Oinas, Zsuzsanna. 495
 418. Oittinen, Hannu. 1304--1307
 419. Oja, Arno. 1308--1315
 420. Oja, Vilja. 496--498
 421. Ojalo, Jaan. 1316--1318
 422. Ojalo, Jaan. 499--502
 423. Ojamaa, Jüri. 1319
 424. Ol1. 1320
 425. Olesk, Peeter. 1321--1331
 426. Olesk, Peeter. 1888
 427. Olesk, Peeter. 66
 428. Olesk, Sirje. 1332--1348
 429. Ombler, Siiri; Halling-Kukk, Tiina; Süvalep, Ele; Köss, Tiia. 67
 430. Oras, Janika. 1889--1892
 431. Oras, Janika; Korb, Anu. 1893
 432. Oras, Urmas. 1894
 433. Oras, Urmas; Salve, Kristi. 1895
 434. Org, Ervin; Reiman, Nele; Uind, Katrin; Velsker, Eva; Pajusalu, Karl. 503
 435. P. L.. 68
 436. Paatsi, Vello. 1349--1352
 437. Pabut, Talvo. 1353
 438. Pajupuu, Hille. 504--505
 439. Pajusalu, Karl. 506--507
 440. Pajusalu, Karl; Järv, Ants; Kukk, Tiit; Hagu, Paul; Torop, Peeter; Andre, Tiiu; Kostabi, Leili. 69
 441. Pajusalu, Renate. 508--510
 442. Paldre, Leho. 511
 443. Pall, Valdek. 1896
 444. Pall, Valdek. 512
 445. Palli, Heldur. 1354
 446. Palmeos, Paula. 513
 447. Par1. 1355
 448. Parve, Ralf [komment.]. 1356
 449. Parve, Ralf. 1357--1362
 450. Paul, Toomas. 1363--1368
 451. Paul1. 514
 452. Peebo, Jaak. 515--520
 453. Peebo, Jaak; Lõhmus, Ele; Vaimann, Elle; Kõivupuu, Marju; Limberg, Urho-Mati; Ploom, Marju. 70
 454. Peebo, Jaak; Nurk, Anu; Epner, Luule; Köss, Tiia; Uus, Sulev; Veskis, Aire-Mae. 71
 455. Peebo, Kadri. 1897--1900
 456. Peebo, Kadri; Oras, Urmas. 1901
 457. Peegel, Juhan. 1369--1370
 458. Peegel, Juhan. 1902--1903
 459. Peegel, Juhan. 521
 460. Peep, Harald. 1371--1378
 461. Pervik, Aino. 1379--1382
 462. Phillipson, Robert; Skutnabb-Kangas, Tove. 72
 463. Piirimäe, Helmut. 522
 464. Pikver, Ann. 523--524
 465. Pilv, Aare. 1383
 466. Pilvre, Barbi. 1384--1386
 467. Pilvre, Barbi. 525
 468. Pinn, Voldemar. 1387
 469. Pino, Veera. 1388
 470. Pino, Veera. 1904--1909
 471. Pogosjan, Jelena. 1389
 472. Pokk, Külli. 526
 473. Poodnek, Enno. 1390--1391
 474. Priimägi, Linnar. 1392
 475. Priimägi, Linnar. 73
 476. Prozes, Jaak. 74
 477. Pruul, Kajar. 1393
 478. Puhvel, Heino. 1394--1401
 479. Puhvel, Jaan. 1910
 480. Puhvel, Jaan. 527
 481. Puhvel, Martin. 1402
 482. Punttila, Matti. 528
 483. Puss, Hugo. 1911
 484. Päll, Eduard. 1403
 485. Päll, Peeter. 529--534
 486. Päll, Peeter; Meri, Mart; Niit, Ellen. 535
 487. Pärdi, Heiki. 1912
 488. Põder, Rein. 1404
 489. Põld, Toomas. 1405
 490. Põldmäe, Asta . 1406
 491. Põldmäe, Asta. 1407--1408
 492. Põldmäe, Paavo. 1409--1411
 493. Põldvee, Aivar. 1412--1415
 494. Põlma, Valve. 536
 495. Raadik, Maire. 537--541
 496. Raag, Raimo. 1913
 497. Raag, Raimo. 542--546
 498. Raid, Katrin. 1416
 499. Raitar, Siiri. 547
 500. Rajamaa, Helmi. 1417
 501. Rajamets, Harald. 548
 502. Rand, Valter. 549
 503. Rannamaa, Silvia. 1418
 504. Rannap, Jaan. 1419
 505. Rannat, Ruta; Sooberg, Jüri; Niit, Ellen. 550
 506. Rannut, Mart. 551
 507. Raudam, Toomas. 1420--1421
 508. Raudvere, Koidu. 1422
 509. Rebane, Hilve. 1423--1443
 510. Rebane, Mihkel. 1444
 511. Reimo, Tiiu. 1445
 512. Reinla, Astrid. 1446--1453
 513. Remes, Hannu. 552--553
 514. Remmel, Mari-Ann; Laak, Marin. 75
 515. Remmel, Mari-Ann; Margus, Malle. 1914
 516. Remmel, Mart. 1454
 517. Remsu, Olev. 1455--1457
 518. Ribenis, Karin. 1915--1919
 519. Riikoja, Elli. 554
 520. Robert, Kyra. 1458--1461
 521. Roolaht, Andrus. 1462
 522. Ross, Eevi. 555--565
 523. Ross, Eevi; Kallasmaa, Marja. 566--568
 524. Ross, Jaan. 569--570
 525. Ross, Jaan. 76
 526. Ross, Jaan; Lehiste, Ilse. 571
 527. Ross, Kristiina. 1463--1468
 528. Ross, Kristiina. 572--576
 529. Ross, Kristiina. 77
 530. Ruben, Aarne. 1469
 531. Rummo, Paul-Eerik. 1470--1472
 532. Runnel, Hando. 1473--1474
 533. Runnel, Pille. 1920
 534. Ruud, Linda. 1475--1477
 535. Ruutsoo, Rein. 1478--1479
 536. Ruutsoo, Rein. 78
 537. Rähesoo, Jaak. 1480--1483
 538. Rähesoo, Jaak. 577
 539. Rähesoo, Jaak. 79
 540. Räim, Heino. 1484--1486
 541. Ränk, Gustav. 1921--1923
 542. Rätsep, Huno. 578--581
 543. Rüütel, Ingrid. 1924
 544. Saaber, Kalju. 1487
 545. Saari, Henn. 582--590
 546. Saarlo, Liina. 1925
 547. Saat, Mari. 1488
 548. Sajand. 1489
 549. Saks, Ita. 80
 550. Salasoo, Tiiu. 591
 551. Salasoo, Tiiu. 81
 552. Salmenhaara, Erkki. 1926
 553. Salokannel, Juhani. 1490
 554. Salupere, Malle. 1491--1498
 555. Saluri, Rein. 1499
 556. Saluveer, Madis. 592
 557. Saluäär, Anu. 1500
 558. Saluäär, Anu; Hain, Jüri. 1501
 559. Salve, Kristi. 1502
 560. Salve, Kristi. 1927--1937
 561. Salve, Kristi. 82
 562. Salve, Kristi; Olesk, Sirje. 83
 563. Salve, Kristi; Vahtramäe, Ell; Vissel, Anu. 1938
 564. Sammallahti, Pekka. 1939
 565. Sander, Rein. 1503
 566. Sang, Joel. 1504--1505
 567. Sang, Joel. 593--594
 568. Sang, Joel; Viks, Ülle . 595
 569. Sarapik, Virve. 84--85
 570. Sarv, Ingrid. 1940
 571. Sarv, Ingrid. 596
 572. Sarv, Kadi. 1941
 573. Sarv, Kadi; Vissel, Anu; Tamkivi, Külli. 1942
 574. Sarv, Mari; Arukask, Madis; Vissel, Anu. 1943
 575. Sarv, Vaike. 1944--1947
 576. Sarv, Vaike. 597
 577. Sedrik, Meeli. 598
 578. Seilenthal, Tõnu. 599
 579. Seilenthal, Tõnu. 86
 580. Selart, Anti. 87
 581. Sepp, Aldi. 600
 582. Sepp, Mare. 88
 583. Sepp, Mare; Rammo, Sirje; Jürgenstein, Lea; Noor, Heli; Köss, Tiia. 89
 584. Sergo, Herman. 1506
 585. Sering, Paula. 1507--1508
 586. Sibul, Mari. 1509--1510
 587. Sibul, Mari. 90
 588. Siil, Imre; Ross, Jaan. 91
 589. Siimisker, Leenu. 1511--1512
 590. Sikemäe, Ilmar. 601
 591. Sinijärv, Lili-Ann. 1513
 592. Sinimets, Ivar. 602
 593. Sirkel, Mati. 1514
 594. Sivers, Fanny de. 603
 595. Skrodenis, Stasys [komment.]. 1515
 596. Smirnov, Savvati. 604--613
 597. Smirnov, Savvati. 92--93
 598. Soom1. 94
 599. Soomets, Triin. 1516--1518
 600. Sootak, Jaan. 614
 601. Stolovitš, Leonid. 1519
 602. Suhonen, Irja-Leena. 615
 603. Suhonen, Seppo. 616
 604. Sutrop, Urmas. 617--619
 605. Särg, Indrek. 1520
 606. Sõna1. 1948--1949
 607. Süvalep, Ele. 1521--1523
 608. T?ernõ?, Gabriel. 620
 609. Tael, Kaja. 621--622
 610. Talvet, Jüri. 1524--1541
 611. Talvet, Jüri. 623--624
 612. Tamkivi, Külli. 1950--1951
 613. Tamm, Kadri. 1952--1953
 614. Tamm, Kadri; Sarv, Kadi. 1954
 615. Tamm, Marek. 1955
 616. Tamm, Vally. 625
 617. Tannberg, Tõnu [komment.]. 1542
 618. Tarik, Elle. 1543
 619. Tarkka, Pekka. 1544
 620. Tarvas, Mari . 1545
 621. Tarvas, Mari [tõlk. ja komment.]. 1546
 622. Tavel, Lehte. 1547--1552
 623. Tavel, Lehte; Undusk, Jaan. 1553
 624. Teder, Eerik. 1554--1578
 625. Tedre, Ülo. 1579--1589
 626. Tedre, Ülo. 1956--1983
 627. Tedre, Ülo. 626--627
 628. Tedre, Ülo. 95--96
 629. Tedre, Ülo; Ross, Eevi. 97
 630. Tedre, Ülo; Veidemann, Rein. 98
 631. Tender, Tõnu. 628--630
 632. Tender, Tõnu; Iva, Sulev (Jüvä Sullõv); Kasak, Enn. 631
 633. Tender, Tõnu; Kasak, Enn. 632
 634. Tering, Arvo. 100 0--100
 635. Tering, Arvo. 1590
 636. Tering, Arvo. 633
 637. Tiik, Leo. 101
 638. Tiik, Leo. 1591
 639. Tiik, Leo. 1984
 640. Tiits, Mai. 634
 641. Toim1. 102--107
 642. Toim1. 1592
 643. Tonts, Ülo . 1593--1598
 644. Tonts, Ülo [komment.]. 1599--1601
 645. Tonts, Ülo. 1602--1629
 646. Toomet, Tiia. 1630
 647. Toomla, Jaan. 1631--1632
 648. Toona, Elin. 1633
 649. Torop, Peeter. 1634
 650. Toulouze, Eva. 1635
 651. Treier, Elem. 1636
 652. Troska, Gea. 1985
 653. Trubon, Terje. 1637
 654. Tuisk, Astrid; Kalmre, Eda. 1986
 655. Tuldava, Juhan. 635--636
 656. Tulviste, Peeter. 108
 657. Tungal, Leelo. 1638
 658. Turkin, Adolf. 1639--1640
 659. Turkin, Adolf. 1987
 660. Tuulik, Jüri. 1641
 661. Tuulik, Ülo. 1642--1643
 662. Täiend1. 1644
 663. Tõnisson, Evald. 1645
 664. Tõnisson, Evald. 637
 665. Tõnisson, Urmas. 1646
 666. Tüür, Kadri. 1647
 667. Uibopuu, Valev. 1648--1653
 668. Undusk, Jaan . 1654
 669. Undusk, Jaan [komment.]. 1655--1656
 670. Undusk, Jaan. 1657--1682
 671. Undusk, Jaan. 1988--1991
 672. Undusk, Rein. 1683--1684
 673. Unt, Mati. 1685--1686
 674. Utt, Olaf. 1687
 675. Uus, Sulev. 1688
 676. Uuspõld, Ellen. 638--641
 677. Uustalu, Linda. 1689
 678. Va1. 109--110
 679. Va1. 642
 680. Vaba, Lembit. 111--112
 681. Vaba, Lembit. 1690
 682. Vaba, Lembit. 1992
 683. Vaba, Lembit. 643--658
 684. Vaher, Luise. 1691--1693
 685. Vaher, Vaapo. 1694
 686. Vahing, Vaino. 1695--1696
 687. Vahtre, Lauri. 1697
 688. Vahtre, Sulev. 1698--1699
 689. Vaiksoo, Jaanus. 1700--1701
 690. Vainik, Ene. 659--661
 691. Valge, Jüri. 113
 692. Valge, Jüri. 662--664
 693. Valgemäe, Mardi. 1702
 694. Valk, Ülo. 1993
 695. Vallenius, Janne. 114
 696. Valmas, Anne. 1703--1709
 697. Valton, Arvo. 1710
 698. Vanapa, Andres. 1711--1712
 699. Vare, Silvi. 665--667
 700. Varpio, Yrjö. 1713
 701. Ve1. 115--116
 702. Ve1. 668--670
 703. Vea1. 671
 704. Veidemann, Rein. 117
 705. Veidemann, Rein. 1714--1724
 706. Veldi, Enn. 672--673
 707. Velsker, Mart. 1725--1727
 708. Vene, Ilmar. 1728--1734
 709. Veršik, Anna. 674
 710. Verschik, Anna. 1735
 711. Verschik, Anna. 675--677
 712. Veskimägi, Enn. 678--682
 713. Vetemaa, Enn. 1736
 714. Vettik, Aime. 118
 715. Viereck, Wolfgang. 683
 716. Vihma, Helgi. 119--120
 717. Viik, Kalle. 1737
 718. Viikberg, Jüri. 121
 719. Viikberg, Jüri. 684--689
 720. Viikberg, Jüri; Nirk, Endel. 122
 721. Viires, Ants . 1994
 722. Viires, Ants. 1738--1739
 723. Viires, Ants. 1995--2002
 724. Viires, Ants. 690
 725. Viires, Piret. 123
 726. Viires, Piret. 1740--1748
 727. Viirlaid, Arved. 1749
 728. Viitol, Livia. 1750--1760
 729. Viitso, Tiit-Rein. 124
 730. Viitso, Tiit-Rein. 2003
 731. Viitso, Tiit-Rein. 691--697
 732. Viitso, Tiit-Rein; Alvre, Paul. 698
 733. Viks, Ülle. 699--702
 734. Villako, Kaljo. 125
 735. Villandi, Valeeria. 1761--1765
 736. Vilppula, Matti. 703
 737. Viluoja, Eha. 126
 738. Viluoja, Eha. 2004--2007
 739. Viluoja, Eha. 704
 740. Vinkel, Aarne. 1766--1777
 741. Vint, Toomas. 1778
 742. Visnap, Margot. 1779
 743. Vissel, Anu. 2008--2013
 744. Vissel, Anu; Kaal, Helju. 2014
 745. Vissel, Anu; Kalmre, Eda. 2015
 746. Vissel, Anu; Kõiva, Mare. 2016
 747. Vissel, Anu; Remmel, Mari-Ann. 2017
 748. Vissel, Anu; Salve, Kristi. 2018
 749. Voolmaa, Aino. 2019
 750. Västrik, Ergo. 2020--2021
 751. Vääri, Eduard. 127--128
 752. Vääri, Eduard. 1780
 753. Vääri, Eduard. 705--709
 754. Wiik, Kalevi. 710--712
 755. Zetterberg, Seppo. 1781--1782
 756. Zsilka, Tibor. 1783
 757. [Aronovich, Maret] . 1784
 758. [Erelt, Tiiu]. 713--714
 759. [Haug, Toomas]. 1785
 760. [Lias, Pärt]. 1786--1789
 761. [Meri, Mart]. 1790
 762. [Niit, Ellen; Õispuu, Jaan]. 715
 763. [Ploom, Ülar]. 1791
 764. [Ross, Eevi]. 716
 765. [Tasa, Toivo]. 1792--1793
 766. [Uibo, U.]. 1794
 767. [Vaba, Lembit]. 717
 768. [Viikberg, Jüri]. 718
 769. [Viitol, Livia; Ross, Eevi]. 719
 770. [Väljataga, Märt]. 1795
 771. Õi1. 129
 772. Õim, Asta. 130
 773. Õim, Asta. 720
 774. Õim, Haldur. 721--725
 775. Õim50. 726
 776. Õispuu, Jaan. 131
 777. Õispuu, Jaan. 1796
 778. Õispuu, Jaan. 727--729
 779. Õnnepalu, Tõnu. 1797--1798
 780. Öpik, Elina. 132--133
 781. Ü1. 730
 782. Ürt, Julius. 1799--1803